Lớp học miễn phí “Nhập môn về BIG DATA”, Hè 2016

16/06/2016
 • Giảng viên
  Lê Quang Phúc.
  Sinh viên K44 của Viện Toán Ứng dụng và Tin học
  Tham gia giảng dạy 2 năm (2004-2006) tại Viện Toán Ứng dụng và Tin học
  Tốt nghiệp Thạc sỹ (2009) và Tiến sỹ (2012) tại Học viện Công nghệ Tokyo
  Hiện tại đang làm việc về Big Data tại Rakuten Inc.
 • Trợ giảng
  Lê Duy Dũng
  Sinh viên K54 của Viện Toán Ứng dụng và Tin học.
  Nghiên cứu sinh tại Đại học Quản Lý Singapore (Singapore Management University)
  Hiện tại đang nghiên cứu các mô hình giảm số chiều dữ liệu và ứng dụng trong các hệ thống gợi ý.
 • Trợ giảng
  Nguyễn Văn Khoái
  K46 của Viện Toán Ứng dụng và Tin học
  Tốt nghiệp MBA 2010
  Hiện tại là IT Architect tại FPT, CEO tại UG

Đánh giá bài viết


Xem thêm