Hội thi KHSV toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ II

07/09/2016

Năm học 2016 - 2017 diễn ra trong không khí cả nước quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm diễn ra sự kiện trong đại của tuổi trẻ cả nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017 với chủ đề “Năm sinh viên sáng tạo”, Hội Sinh viên Việt Nam và Học viện Tài chính phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ II.

  1. Thời gian dự kiến: 02 ngày trong khoảng thời gian từ 18-30/5/2017.
  2. Địa điểm: Hội trường Học viện Tài chính, Hà Nội.
  3. Đối tượng dự thi:Các nhóm nghiên cứu đề tài từ 3-6 sinh viên của các trường trong và ngoài nước (nhóm sinh viên tham gia cùng một đề tài không nhất thiết là sinh viên của một trường, không hạn chế số lượng đề tài tham gia). Mỗi đề tài nên có 02 người hướng dẫn gồm 01 giáo viên chuyên ngành; 01 giáo viên bộ môn Toán hoặc Kinh tế lượng và khuyến khích có thành viên tham gia hướng dẫn đến từ các doanh nghiệp, các đề tài được đặt hàng từ các doanh nghiệp.
  4. Nội dung đề tài dự thi: Các đề tài có nội dung ứng dụng các mô hình toán, mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội. Kết quả nghiên cứu của đề tài tham dự phải do nhóm đề tài thực hiện, đảm bảo tính trung thực, nghiêm túc trong khoa học.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem trong file đính kèm.

File đính kèm

1.-Ke_hoach_Hoi_thi_2017_6_9_2016.docx

Đánh giá bài viết


Xem thêm