Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Hội đồng cấp cơ sở của NCS Trần Ngọc Thăng

21/12/2016

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ Toán học tại Hội đồng cấp cơ sở

cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Thăng,

Tên đề tài:

Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán ứng dụng           Mã số: 62 46 01 12

 

Thời gian:  Từ 9h30, Thứ Ba, ngày 27/12/2016

Địa điểm:   Phòng C1-318, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự.  Xin chân thành cảm ơn.

 


Đánh giá bài viết


Xem thêm