Báo cáo thông qua Luận án Tiến sỹ tại Bộ môn

14/02/2017

Kính mời các thầy cô quan tâm tham gia buổi báo cáo thông qua Luận án Tiến sỹ của Bộ môn Toán cơ bản.
- Thời gian: 9h30, Thứ 2, ngày 20-2-2017
- Địa điểm: 106B nhà D3 -Viện Toán ứng dụng và Tin học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tên đề tài luận án: Nghiệm tuần hoàn và dáng điệu tiệm cận nghiệm của một số lớp phương trình vi phân
NCS: Ngô Quý Đăng.
Chuyên ngành: Phương trình vi phân & tích phân MS: 62.46.01.03
Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Nguyễn Thiệu Huy.

Trân Trọng!


Đánh giá bài viết


Xem thêm