Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Phạm Văn Bằng

23/11/2016

Thời gian: 14h00 ngày 24 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: C1-318, trường ĐH Bách Khoa HN

Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ LUẬN ÁN

Tên luận án: Một số tính chất của nghiệm phương trình vi phân trong không gian Banach.   

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số: 62460103

Nghiên cứu sinh:           Phạm Văn Bằng

Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Thiệu Huy            

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Các kết quả chính của luận án đã đạt được:

  1. Thiết lập điều kiện đủ để nửa nhóm nghiệm phương trình trung tính tuyến tính ôtônôm và phương trình trung tính với quá khứ không ôtônôm có nhị phân mũ, chứng minh tính dương của nửa nhóm nghiệm.
  2. Thiết lập điều kiện đủ cho sự tồn tại của đa tạp ổn định, đa tạp tâm, đa tạp không ổn định của phương trình trung tính. Chứng minh được tính hút của đa tạp không ổn định đối với mọi quỹ đạo nghiệm của phương trình trung tính.

Đánh giá bài viết


Xem thêm