Báo cáo luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn của NCS Trần Ngọc Thăng

29/09/2016

Bộ môn Toán ứng dụng, Viện Toán ứng dụng và Tin học, tổ chức buổi báo cáo nội dung và

kết quả khoa học trong luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Ngọc Thăng,

               Thời gian: Từ 9h30, Thứ Tư, ngày 05/10/2016

               Địa điểm:  Phòng D3-106B, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường ĐHBK Hà Nội.

Thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên NCS:         Trần Ngọc Thăng

Tên đề tài luận án:  Phương pháp giải một số lớp bài toán tối ưu đa mục tiêu và ứng dụng

Chuyên ngành:         Toán ứng dụng

Mã số:                        62 46 01 12

Tập thể cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Bạch Kim và GS. TSKH. Đinh Thế Lục

Trân trọng kính mời các đồng nghiệp tham dự.  Xin chân thành cảm ơn.

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016

  Bộ môn Toán ứng dụng

Viện Toán ứng dụng và Tin học

 

 


Đánh giá bài viết


Xem thêm