Học bổng làm nghiên cứu sinh tại Đức, hạn nộp hồ sơ ngày 31/5/2015

19/05/2015

Trường  TU Berlin đang có chương trình làm nghiên cứu sinh - nội dung gần với toán tin ứng dụng. Các bạn sinh viên hoặc các cán bộ trẻ mới có bằng Thạc sỹ và quan tâm đến chương trình này thì có thể tham khảo nội dung để nộp hồ sơ ở đây:

http://www.bimos.tu-berlin.de/index.php/applications/appl-scholarship

Chúc các bạn nhiều may mắn!


Đánh giá bài viết


Xem thêm