Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 32

08/05/2015

Viện Toán Ứng dụng và Tin học tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 32 tại Viện.

Thời gian: Từ 8h00, sáng thứ ba, ngày 12 tháng 05 năm 2015

Địa điểm: 106-D3, Viện Toán Ứng dụng và Tin học, ĐHBK Hà Nội

Trân trọng kính mời Thầy giáo, Cô giáo và các em sinh viên quan tâm đến dự !


Đánh giá bài viết


Xem thêm