Thông báo về buổi họp Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sỹ của NCS Đặng Thanh Sơn

16/07/2015

Kính mời các thầy/cô và các bạn quan tâm đến tham dự buổi họp Hội đồng cơ sở đánh giá luận án Tiến sỹ của NCS Đặng Thanh Sơn.

Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 14h00, thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2015.
Địa điểm: phòng C1-318, tầng 3, tòa nhà C1, trường Đại học Bách khoa Hà Nội Số 01, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung: MỘT SỐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CẶP TRONG CƠ HỌC CHẤT LỎNG.

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân.

Trân trọng thông báo.


Đánh giá bài viết


Xem thêm