Chương trình học bổng LAWRENCE S.TING năm học 2015-2016

12/08/2015

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LAWRENCE S.TING

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

  1. Đối tượng:SV có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập từ khá trở lên.

 

  1. Điều kiện:

+ CPA từ 3.2 trở lên đối với đối tượng SV xuất sắc

+ CPA từ 2.5 trở lên đối với SV có hoàn cảnh khó khăn.

+ Chưa nhận Học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2015 - 2016

 

  1. Số lượng học bổng:9 suất, trị giá 10.000.000 VNĐ/suất, chia làm hai học kỳ.

 

  1. Hồ sơ gồm: 

+ 02 Đơn xin cấp Học bổng theo mẫu (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt).

+ Bảng điểm có tính trung bình tích lũy CPA có xác nhận của Phòng Đào tạo Đại học.

+ 01 Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (SV tự đánh máy)

+ 02 Thư giới thiệu của 02 thầy cô trực tiếp giảng dậy có xác nhận và chữ ký của Lãnh đạo Viện (SV tự đánh máy).

+ 01 Bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội có xác nhận của đơn vị tổ chức (SV tự đánh máy).

+ 01 Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting (tham khảo tại website www.lawrencestingfund.org).

+ Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình có xác nhận của địa phương (đối với sinh viên khó khăn).

 

  1. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ:27/08/2015

 

  1. Địa điểm:Phòng 103 - C1 (Bàn 3)
  •  ĐƠN XIN HỌC BỔNG:

File đính kèm

Bang-Don-Xin-Hoc-Bong-Tieng-Viet.doc
Bang-Don-Xin-Hoc-BongEnglish.doc

Đánh giá bài viết


Xem thêm