Báo cáo LUẬN ÁN TIẾN SĨ ở Bộ môn của NCS Hoàng Thị Vân Anh

19/09/2015
Kính mời các thầy/cô và các bạn quan tâm đến tham dự buổi báo cáo luận án tiến sĩ ở Bộ môn Toán cơ bản của NCS Hoàng Thị Vân Anh.
Thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên NCS: HOÀNG THỊ VÂN ANH

Tên đề tài luận án: Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng liên quan đến Hartley, Fourier cosine, Fourier sine và ứng dụng

Chuyên ngành: Toán giải tích.

Mã số : 62 46 01 02

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo

Thời gian: 14h00’ ngày 25/9/2015

Địa điểm: Phòng họp 107 D3, Viện Toán Ứng dụng và Tin học, Trường ĐHBK Hà Nội

Xem tóm tắt nội dung báo cáo tại đây.
Trân trọng thông báo.

Đánh giá bài viết


Xem thêm