THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 2023.2 (Thông báo số 2)

Đối với tất cả các học phần Đại cương môn Toán (trừ học phần Đại số) của các hệ đào tạo:

 1. Sinh viên chủ động đăng ký học tập theo thông báo từ phòng ĐT trên cổng thông tin.
 2. Khoa ưu tiên xem xét hỗ trợ đăng ký thêm cho các sinh viên K64 trở về trước (Mã sinh viên 2019xxxx).

Để đăng ký học tập sinh viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 1. Hình thức đăng ký qua email
 2. Sinh viên PHẢI sử dụng hòm thư của trường ĐHBKHN
 3. Gửi trực tiếp email yêu cầu đến địa chỉ: sami.dkht@hust.edu.vn
 4. Tiêu đề: Đăng ký bổ sung học phần của Khoa Toán – Tin
 5. Thời gian: từ 15h00 ngày 17/2/2024 đến hết 15h00 ngày 22/2/2024.

Ví dụ nội dung email như sau:

 • Họ và tên: Đào Tuấn Anh - Mã sinh viên: 20192024
 • Mã lớp đăng ký: 12345 (Lưu ý PHẢI chọn mã lớp BÀI TẬP)
 • Mã học phần: MI2020. Tên học phần: Xác suất thống kê

Lưu ý:

 1. Sinh viên sẽ không được đăng ký nếu không làm đúng theo hướng dẫn như trên.
 2. Tất cả mail gửi LẶP LẠI nhiều lần sẽ bị HỦY ĐĂNG KÝ!

Các thông báo khác