Thông tin đánh giá đồ án môn học và thực tập kỳ 2023.1

Dưới đây là thông tin đánh giá đồ án môn học và thực tập học kỳ 2023.1. Cụ thể:

  1. Đồ án 2, đồ án 3, đồ án thiết kế sẽ bảo vệ vào thứ Bảy ngày 24/02/2024.  Danh sách hội đồng và thông tin cụ thể xem tại đây.
  2. Danh sách phản biện đồ án 1, xem tại đây.
  3. Thông tin hội đồng thực tập:
    1. Thời gian bảo vệ: 14h00 thứ Ba ngày 20/02/2024, tại D5-403
    2. Sinh viên có tên trong danh sách thực hiện báo cáo trước hội đồng. Đối với sinh viên không có tên thì đã được Khoa chấm báo cáo.
    3. Tệp tin đính kèm tại đây

Các thông báo khác