Thông tin hội đồng kiểm tra chương trình, phản biện và hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ 2023.1

Danh sách hội đồng kiểm tra chương trình vào ngày 29/01/2024, sinh viên xem tại đây

Danh sách hội đồng và phản biện đồ án tốt nghiệp học kỳ 2023.1 vào ngày 01/02/2024, sinh viên xem tại đây.

Một số lưu ý:

  1. Sinh viên phải tham gia buổi họp lớp đồ án tốt nghiệp online trên MS Teams (code: 2ky2ahg) vào lúc 20h00 thứ Ba ngày 30/01/2024.
  2. Với mỗi hội đồng: sinh viên cần chuẩn bị pano cho buổi bảo vệ, copy quyển báo cáo, slide báo cáo, chương trình (nếu có) cho vào 1 USB.
  3. Đối với sinh viên có bài báo, khen thưởng... thì photo minh chứng để nộp lại cho hội đồng bảo vệ.

Các thông báo khác