Kết quả kỳ thi Olympic Toán cấp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024

Kết quả kỳ thi Olympic Toán cấp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024

Môn Đại số

Giải nhất (02 giải)

 1. Nguyễn Bá Nhật Hoàng – 20230030 – CTTN KHMT
 2. Chu Anh Đức – 20230081 – CTTH KHDL

Giải nhì (03 giải)

 1. Nguyễn Đình Tuấn Minh – 20230048 – CTTN KHMT
 2. Tăng Trần Mạnh Hưng – 20230037 – KHMT
 3. Trương Công Cảnh – 20230017 – KHMT

Giải ba (10 giải)

 1. Nguyễn Nam – 20220037 – KHMT
 2. Cao Huy Thịnh – 20230069 – KHMT
 3. Nguyễn Hoàng Việt – 20220050 – KHMT
 4. Nguyễn Việt Hoàng – 202300031 – KHMT
 5. Phạm Gia Hưng – 20230036 – IT CTTN
 6. Nguyễn Hoàng Linh – 20232163 – TĐH
 7. Đinh Ngọc Khánh – 20235752
 8. Đỗ Văn Tài – 20230062 – IT CTTN
 9. Trần Quốc Thái – 20230065 – CTTN KHMT
 10. Nguyễn Đức An – 20225432

Môn Giải tích

Giải nhất (02 giải)

 1. Đặng Quốc Vinh – 20235247 – CTTN KHMT
 2. Cao Huy Thịnh – 20230069 – KHMT

Giải nhì (03 giải)

 1. Nguyễn Đình Tuấn Minh – 20230048 – CTTN KHMT
 2. Chu Anh Đức – 20230081 – CTTT KHDL
 3. Nguyễn Nam – 20220037 – KHMT

Giải ba (10 giải)

 1. Nguyễn Bá Nhật Hoàng – 20230030 – CTTN KHMT
 2. Nguyễn Viết Tuấn Kiệt – 20220032
 3. Phạm Đăng Vinh – 20233719
 4. Trương Công Cảnh – 20230017
 5. Phạm Gia Hưng – 20230036
 6. Nguyễn Đức An – 20225432
 7. Lê Danh Vinh – 20220051
 8. Nguyễn Văn Anh – 20236414
 9. Vũ Thường Tín – 20230091
 10. Lương Minh Hiếu - 20230083

Sinh viên đạt giải Nhất và giải Nhì từng môn sẽ được lựa chọn vào đội tuyển Bách khoa Hà Nội tham dự kỳ thi Olympic cấp Toàn quốc 2024 tại Đà Nẵng.

Các thông báo khác