[2023.2]Thực tập kỳ 2023.2 (thông báo số 3)

Thực tập kỳ 2023.2 (thông báo số 3)

Đối với các sinh viên chưa có chỗ thực tập:

  1. Nếu SV làm ĐATN và Thực tập trong cùng kỳ 2023.2 thì có thể thực hiện việc thực tập tại cơ sở không liên kết với Khoa.
  2. Hiện nay, QLĐT đã mở thêm thời gian đăng ký (đến hết 22h00 ngày 15/03/2024), sinh viên có thể lựa chọn thực tập tại Khoa.
  3. Công ty 1C (web: https://1c.com.vn/vn) sẽ tuyển thực tập dưới hình thức đào tạo và thực hành tại công ty. Theo kế hoạch đợt sắp tới dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 15/04/2024. Do vậy, nếu SV có nguyện vọng thì đăng ký để Khoa tập hợp và trao đổi với doanh nghiệp 1C. Yêu cầu của phía 1C là phải đủ 1 số lượng SV đăng ký nhất định. Link đăng ký tại đây: https://forms.office.com/r/DQsZ4L213K . Thời gian: trước 15h00 ngày 14/03/2024.

 

Các thông báo khác