[2023.2]Thực tập kỳ 2023.2 (thông báo số 2)

Thông báo về việc thực tập đối với sinh viên đã đăng ký lớp học phần MI4800 kỳ 2023.2 (Thông báo số 2)

1. Sinh viên thực hiện thực tập và đồ án tốt nghiệp phải trong cùng một học kỳ. Sinh viên đã đăng ký học phần MI4800 trên hệ thống SIS. Hiện nay, Khoa đã phân công xong Giảng viên hướng dẫn (GVHD) đồ án tốt nghiệp (ĐATN) , SV cần chủ động liên hệ với GVHD để trao đổi về kế hoạch và thông tin thực tập.

2. Trong một số trường hợp, sinh viên đăng ký thực tập nhưng CHƯA đăng ký ĐATN thì kỳ 2023.2 vẫn được làm thực tập bình thường. Tuy nhiên, bắt buộc nơi thực tập phải là các cơ sở đã/đang liên kết với Khoa.

3. Đối với sinh viên chưa có chỗ thực tập:

 

  • Các cơ sở thực tập liên kết với Khoa đã được đưa lên hệ thống QLĐT.
  • Sinh viên truy cập vào hệ thống QLĐT để đăng ký nguyện vọng dựa theo thông tin định hướng công việc/ đề tài do các cơ sở thực tập đưa ra: Truy cập "Danh sách Doanh nghiệp"/ "Đăng ký nguyện vọng"
  • Sinh viên điền thông tin vào biểu mẫu MI.BM13.3-DKTT-CV và gửi đến cơ sở thực tập khi đăng ký trên hệ thống QLDT.

4. Đối với sinh viên đã có sơ sở thực tập:

  • Sinh viên điền rõ thông tin vào đường link dưới đây: https://forms.office.com/r/z2bvWTQTKj

5.  Kết thúc quá trình thực tập, sinh viên phải xin xác nhận kết quả từ đơn vị thực tập. Sinh viên sử dụng biểu mẫu: MI.BM13.8-Phieu danh gia ket qua thuc tap. Phiếu đánh giá phải đóng vào quyển báo cáo.

Các biểu mẫu tại đây: 0_BieuMau

Thời hạn đăng ký: trước 15h00 ngày 08/03/2024.

 

Các thông báo khác