Trường hè Toán học sinh viên 2024 – VIASM

Trường hè Toán học sinh viên nhằm giới thiệu cho sinh viên một số chủ đề của Toán học lý thuyết và Toán ứng dụng đã và đang được quan tâm trên thế giới.

Thời gian:

  • Từ ngày 08-21/07/2024
  • Địa điểm: Trường Đại học FPT, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức:

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
  • Trường Đại học FPT

Thông tin chi tiết trong tệp tin đính kèm tại đây

Sinh viên có nguyện vọng tham gia đăng ký theo link tại đây 

Hạn đăng ký: trước 15h00 ngày 22/05/2024. 

Sau khi có danh sách đăng ký, Khoa sẽ lựa chọn 05 sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu tốt  để cử tham dự Trường hè.

 

 

 

Các thông báo khác