Vai trò của BlockChain trong chuyển đổi số

: 15h00, ngày 02/06/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Đặng Minh Tuấn

: CMC University

Tóm tắt báo cáo

Thách thức về dữ liệu trong chuyển đổi số, bản chất và nguyên lý hoạt động của blockchain, khả năng của blockchain trong việc bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, tăng cường an toàn thông tin, nâng cao tính minh bạch và tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý trong các hệ thống thông tin.


Đánh giá bài viết


Xem thêm