Ứng dụng học sâu trong hệ thống gợi ý nhà hàng

: 08h30, ngày 20/05/2020 (Thứ Tư)

: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Lê Văn Tuấn

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Trong thực tế hằng ngày, chúng ta luôn được gợi ý những video liên quan khi xem một video trên Youtube, hay được Facebook gợi ý kết bạn, rồi đến những món hàng được gợi ý trên Amazon… Điều đặc biệt là những thứ gợi ý đó nó rất phù hợp với người dùng, làm người dùng sử dụng ngày càng nhiều các sản phẩm của họ. Vậy làm sao họ có thể làm được điều đấy, trong khi có tới hàng nghìn, hàng vạn món hàng. Đó chính là nhờ công nghệ hệ thống gợi ý, một trong những nhánh nhỏ trong ngành máy học, nó giúp người dùng tiếp cận phù hợp với món hàng mong muốn trong vô số các món hàng khác


Đánh giá bài viết


Xem thêm

11/05/2020. MakeUp Transfer