Nhận diện khuôn mặt sử dụng mạng Retina net và mô hình SphereFace

: 08h30, ngày 03/06/2020 (Thứ Tư)

: P104 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Hà Thị Hảo

: K62 Toán Tin

Tóm tắt báo cáo

Ngày nay, bài toán nhận diện khuôn mặt đang trở nên ngày càng phổ biến trong đời sống của chúng ta. Nhận diện khuôn mặt đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống giám sát, quản lý vào ra, tìm kiếm thông tin một người nổi tiếng,...đặc biệt là an ninh, bảo mật. Có rất nhiều phương pháp nhận dạng khuôn mặt để nâng cao hiệu suất, tuy nhiên dù ít hay nhiều những phương pháp này đang vấp phải những thử thách về độ sáng, hướng nghiêng, kích thước ảnh, hay ảnh hưởng của tham số môi trường. Bài báo cáo này sẽ tìm hiểu về mạng Retina Net để phát hiện khuôn mặt và mô hình SphereFace để nhận diện khuôn mặt. Đây đều là những phương pháp được sử dụng khá phổ biến hiện nay do có được độ chính xác tương đối cao trong một số trường hợp như ảnh có nhiều khuôn mặt hay mặt bị nghiêng.


Đánh giá bài viết


Xem thêm