MakeUp Transfer

: 08h30, ngày 13/05/2020 (Thứ Tư)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyen Phuong Thao

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Trang điểm (make up) đã trở nên vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí trở thành thói quen hay kỹ năng của con người, đặc biệt với phái đẹp. Trong những năm gần đây, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, trang điểm bằng máy tính/ trang điểm ảo được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi. Tuy vậy, các phương pháp hiện tại còn nhiều hạn chế về độ da dạng và không thể tùy biến với kiểu trang điểm bất kì. Bài báo cáo sẽ trình bày tổng quan về trang điểm sử dụng thị giác máy tính, tập trung vào sử dụng mạng GAN (Generative Adversarial Network) đặc biệt là mô hình trang điểm BeautyGan. Ngoài ra, một số cải tiến dựa trên phân vùng khuôn mặt (face segmentation) cũng sẽ được thảo luận.


Đánh giá bài viết


Xem thêm