Báo cáo đồ án

: 08h00, ngày 17/12/2019 (Thứ Ba)

: P104 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Trịnh Hoàng Đức

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Loạt báo cáo của sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học chuẩn bị cho đồ án 2 và đồ án 3.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

11/05/2020. MakeUp Transfer