Phát hiện tin đồn trên mạng xã hội

: 10h00, ngày 25/02/2019 (Thứ Hai)

: P106 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Nguyễn Hoàng Linh

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một ứng dụng của lý thuyết đồ thị cũng như lý thuyết mạng lưới, đó là sử dụng mô hình mạng lưới để xem xét bài toán phát hiện và đánh giá độ tin cậy của tin đồn trên mạng xã hội.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

24/02/2019. WordEmbeddingh