Mô hình lan truyền bệnh dịch trên đồ thị và ứng dụng

: 10h00, ngày 25/03/2019 (Thứ Hai)

: P106 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Ngọc Anh

: K60 Toán Tin

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về mô hình lan truyền bênh dịch trên đồ thị, ứng dụng trong bài toán nghiên cứu về bênh sốt xuất huyết.


Đánh giá bài viết


Xem thêm