Một số mô hình ngôn ngữ và bài toán xác thực thông tin

: 15h00, ngày 13/10/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Ngô Thị Trà

: Cao học Toán Tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Sự phát triển của mạng xã hội dẫn đến sự lan truyền rộng rãi của các thông tin giả mạo. Báo cáo này nghiên cứu về bài toán xác thực thông tin, từ đó xây dựng phát hiện tin giả từ các bài đăng trên Twitter.


Đánh giá bài viết


Xem thêm