Ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn trong bài toán nhận diện tin giả.

: 15h00, ngày 06/10/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Vũ Minh Linh

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Gần đây, việc tìm hiểu và phát hiện thông tin giả mạo trên các nền tảng thông tin trực tuyết đang ngày càng thu hút sự quan tâm và trở thành một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ. Bài báo cáo này chủ yếu nghiên cứu về việc áp dụng mô hình ngôn ngữ lớn để giải quyết vấn đề nhận biết tin giả.


Đánh giá bài viết


Xem thêm