Tiếp cận địa phương và tiếp cận toàn cục trong việc giải một số lớp bài toán tối ưu không lồi và ứng dụng


Đánh giá bài viết


Xem thêm