Sử dụng một số phương pháp tổ hợp trong một số bài toán chọn lọc của Đại số giao hoán


Đánh giá bài viết


Xem thêm