Phát bằng tốt nghiệp năm 2014

23/09/2014

Từ thứ Tư, 24/9/2014, Viện Toán ứng dụng và Tin học bắt đầu phát bằng và các giấy tờ liên quan cho các sinh viên tốt nghiệp năm 2014.

Mời sinh viên đến Văn phòng Viện gặp cô Nguyễn Thị Hải.


Đánh giá bài viết


Xem thêm