Hợp tác và bồi dưỡng sinh viên với Trung tâm Giải pháp CNTT và Viễn thông Viettel

16/09/2014

Viện Toán ứng dụng và Tin học sẽ có buổi làm việc với Trung tâm Giải pháp CNTT và Viễn Thông Viettel về vấn đề hợp tác trong hoạt động đào tạo, tạo nguồn nhận lực cho VIETTEL nói riêng và đất nước nói chung.

Địa điểm: tại trụ sở nhà trường

Chi tiết thông tin trong ảnh đính kèm

Untitled


Đánh giá bài viết


Xem thêm