Hội nghị Quốc tế về Tổ hợp, Lý thuyết đồ thị và Ứng dụng

26/01/2018

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ

TỔ HỢP, LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG LẦN THỨ I

 Hà Nội, 15 – 17/04/2018

http://fami.hust.edu.vn/hoi-nghi-ICCGT//?set_language=1

THÔNG BÁO SỐ 1

 

Hội nghị Quốc tế về Tổ hợp, Lý thuyết đồ thị và Ứng dụng sẽ được tổ chức từ ngày 15/04/2018 đến ngày 17/04/2018 tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.  Hội nghị là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, giảng viên đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu trao đổi và báo cáo các kết quả nghiên cứu đạt được trong thời gian gần đây về các lĩnh vực: Toán học Tổ hợp, Lý thuyết đồ thị, các vấn đề liên quan và các ứng dụng trong thực tế.

 

Cơ quan đồng tổ chức:

 • Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN)
 • Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

 

Thời gian và địa điểm tổ chức: Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 15/04/2018 đến ngày 17/04/2018 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 • Đăng ký tham dự:  Trước 28/02/2018
 • Gửi tóm tắt báo cáo:                   Trước 15/03/2018
 • Thông báo chấp nhận báo cáo:  Trước 31/03/2018
 • Gửi giấy mời tham dự:                Trước 31/03/2018

Ban chương trình:  Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, Trưởng ban); Lê Đình Nam (ĐHBKHN, Phó Ban); Lê Chí Ngọc (ĐHBKHN); Ingo Schiermeyer (TU Freiberg, CHLB Đức); Ngô Đắc Tân (Viện Toán học).

Ban tổ chức: Đinh Văn Phong (ĐHBKHN, Trưởng ban), Nguyễn Hữu Dư (VIASM, Phó ban), Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học, Phó ban); Nguyễn Thiệu Huy (ĐHBKHN); Nguyễn Thị Thanh Huyền (ĐHBKHN); Nguyễn Cảnh Nam (ĐHBKHN); Vũ Thành Nam (ĐHBKHN); Lê Chí Ngọc (ĐHBKHN); Nguyễn Hoàng Thạch (Viện Toán học); Đỗ Đức Thuận (ĐHBKHN); Lê Quang Thủy (ĐHBKHN).

Ban thư ký:  Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐHBKHN); Lê Thị Lan Anh (VIASM); Nguyễn Thu Hương (ĐHBKHN); Lê Chí Ngọc (ĐHBKHN).

Các báo cáo mời: Ingo Schiermeyer (TU Freiberg); Hubert Randerath (TH Köln); Matthieu Latapy (Pierre and Marie Curie University); Clémence Magnien (Pierre and Marie Curie University); Ngô Việt Trung (Viện Toán học);

Báo cáo ngắn: Ngoài các báo cáo mời, Ban Tổ chức trân trọng kính mời đại biểu trình bày báo cáo ngắn 25 phút.

Tóm tắt báo cáo: Tóm tắt báo cáo (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) gửi tới Ban tổ chức Hội nghị, không quá 1 trang khổ giấy A4, cần được soạn thảo trên máy tính với font UNICODE (UTF-8), tốt nhất bằng LaTeX. Mẫu tóm tắt báo cáo được qui định như sau (ba mục đầu căn giữa dòng):

 • Tên báo cáo
 • Họ tên tác giả
 • Tên và địa chỉ cơ quan nơi làm việc
 • Tóm tắt nội dung báo cáo

 

Tuyển tập báo cáo: Tuyển tập các tóm tắt báo cáo sẽ được in trước Hội nghị. Sau Hội nghị, bài viết sẽ được biên tập, lựa chọn để in trong Kỷ yếu do Nhà xuất bản cấp phép phát hành. Ngoài ra, theo nguyện vọng của tác giả, một số bài có thể được chọn để đăng trong trong các tạp chí Graphs and Combinatorics, Vietnam Journal of Mathematics, Vietnam Journal of Mathematical Applications, Vietnam Journal of Science và Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng việc duyệt đăng vẫn phải tuân theo các qui định của từng tạp chí.

Xem thông tin chi tiết tại:    http://fami.hust.edu.vn/hoi-nghi-ICCGT/

Địa chỉ liên lạc: Ban Tổ chức Hội nghị Quốc tế về Tổ hợp, Lý thuyết đồ thị và Ứng dụng

Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nôi,

Số 1, đường Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Đin thoại di động:  0913021092

Đăng ký:  Không thu phí tham dự.

Đăng ký tham dự, tóm tắt báo cáo, báo cáo toàn văn được gửi đến địa chỉ email:  huong.nguyenthithu3@hust.edu.vn


Đánh giá bài viết


Xem thêm