Bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Phương Thùy

20/04/2018

Kính mời các thầy cô quan tâm tham gia buổi bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp cơ sở:
- Thời gian:14h30' ngày 24/4/2018
- Địa điểm: Phòng 318 - C1,  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tên đề tài luận án: Các mô hình liên tục và rời rạc cho hệ sinh thái có yếu tố cạnh tranh

                                      Competitive ecosystems: continuous and discrete models

NCS: Nguyễn Phương Thùy

Ngành: Toán học

Mã số: 9460101

Tập thể hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Doanh và PGS. TSKH. Phan Thị Hà Dương.

Trân Trọng!


Đánh giá bài viết


Xem thêm