Thông báo đăng ký học tích hợp sau đại học

03/05/2018

Thực hiện đổi mới mô hình đào tạo trình độ đại học và sau đại học theo hướng đào tạo tích hợp và thực hiện đề án Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giai đoạn 2016 - 2021, Nhà trường thông báo hướng dẫn đăng ký học tích hợp các học phần sau đại học cho sinh viên của Trường như sau:

1. Mục đích: giúp sinh viên đang học chương trình đào tạo trình độ đại học có thể học tích lũy một số học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành tương ứng nhằm rút ngắn tổng thời gian học tập khi sinh viên có nguyện vọng tiếp tục học bậc thạc sĩ sau khi tốt nghiệp sau đại học.

2. Đối tượng: sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo đại học được xếp hạng trình độ từ năm học thứ ba trở lên và được xếp loại học lực khá trong học kỳ cuối cùng trước khi đăng ký học tích hợp.

3. Công nhận tín chỉ: các tín chỉ đã được tích lũy theo hình thức đăng ký học tích hợp có giá trị 5 năm tính từ thời điểm tích lũy thành công, được công nhận và ghi vào bảng điểm khóa đào tạo thạc sĩ sau khi sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển và được công nhận là học viên sau đại học của Trường. Trường hợp học viên không theo học chương trình đào tạo sau đại học sẽ được Nhà trường cấp chứng nhận tích lũy học phần cho các học phần đã được tích lũy.

4. Thủ tục đăng ký: sinh viên đăng ký nguyện vọng học tích hợp kèm minh chứng xếp hạng trình độ năm học và xếp loại học tập tại Viện đào tạo Sau đại học để được cấp mã quản lý và cấp tài khoản đăng ký học tích hợp các học phần từ tài khoản học viên trên hệ thống quản lý đào tạo của Trường. Sau khi được cấp tài khoản, sinh viên đăng nhập vào tài khoản tại địa chỉ http://sdh.hust.edu.vn/dkh/Login.aspx và thực hiện đăng ký các học phần online trên website. Mỗi học kỳ, học viên được đăng ký học tích hợp tối đa 12 tín chỉ.

5. Thời gian thực hiện: sinh viên đăng ký học tích hợp sau đại học vào tháng 5 và tháng 10 hàng năm theo thông báo cụ thể về kế hoạch đăng ký học tập các khóa đào tạo sau đại học của Trường

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

DonDangKyHocTichHop


Đánh giá bài viết


Xem thêm