Tour tham quan Làng phần mềm FVille

FPT Software tổ chức tour tham quan Làng phần mềm FVille cũng như giới thiệu về công ty. Đây là hoạt động định hướng nghề nghiệp.

Chương trình của buổi tham quan như sau

STT Chương trình Thời lượng Địa điểm
1 Đón đoàn SV tại trường và di chuyển đến Hòa Lạc 1:00 ĐH Bách Khoa - FVille
2 TOUR tham quan Làng phần mềm FVille 0:30 FVille
3 Warm-up – Giới thiệu đại biểu, nội dung chương trình 0:10 Phòng Anh Sáu – Fville 2
4 Giới thiệu FPT Software + clip 0:30 Phòng Anh Sáu – Fville 2
5 Teabreak 0:15 Sảnh FVille 2
6 Lăng kính sinh viên + Tặng quà 0:30 Phòng Anh Sáu – Fville 2
7 Di chuyển về trường 1:00 FVille – Bách Khoa
  • Thành phần bắt buộc : SV K58, K59, K60 của Viện cùng cán bộ QLL
  • Thành phần khuyến khích : SV K61, K62 của Viện (số lượng sẽ có hạn nếu quá nhiều, ưu tiên K61)
  • Thời gian : Thứ 7 ngày 13/1/2018
  • Kế hoạch 12h45 tập trung tại Viện, 13h00 xuất phát.
  • Công việc triển khai :
  1. Lớp trưởng các lớp K58, K59, K60 lên danh sách SV lớp mình tham dự. Bắt buộc với tất cả, những ai không thể đi được cần viết đơn nêu rõ lý do và gửi cho CB QLL của mình. Danh sách tham dự gửi bản mềm qua mail cho Thầy Nguyễn Cảnh Nam (namngc@gmail.com).
  2. Lớp trưởng các lớp K61, K62 lên danh sách những người lớp mình muốn tham gia. Danh sách này cần gửi qua mail cho Thầy Nguyễn Cảnh Nam (namngc@gmail.com). Lưu ý : Nếu quá nhiều người đăng ký thì sẽ có thông báo để chọn người ưu tiên.
  3. Hạn gửi danh sách là sáng thứ 2 ngày 8/1/2017.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam.

Các thông báo khác