Kê hoạch bảo vệ các loại Đồ án học kỳ 20171

SV lưu ý : Thông tin sẽ được cập nhật liên tục

  • Đồ án 2 : SV không bảo vệ. SV liên hệ GV phản biện để trao đổi về đồ án
  • Định hướng Tin học
TT SV Thầy HD Tên ĐA Thầy PB
1 Vũ Cao Minh Đức Th.S. Lê Kim Thư Xác định bất thường trong tăng giảm đột biến số lượng tờ khai hải quan Th.S. Nguyễn Huy Trường
2 Trương Tiến Dũng Th.S. Lê Kim Thư Ứng dụng lý thuyết đồ thị trong giao thông TS. Vương Mai Phương
3 Trần Thị Huyền Diệu Th.S. Lê Quang Hòa Chữ ký số sử dụng kỹ thuật RSA Th.S. Ngô Thị Hiền
4 Đinh Tiến Thành Th.S. Lê Quang Hòa Giấu tin trong ảnh bitmap sử dụng thuật toán LSB TS. Trần Ngọc Thăng
5 Nguyễn Phú Quân Th.S. Ngô Thị Hiền Xây dựng trang web quản lý tài liệu TS. Vương Mai Phương
6 Trương Khánh Toàn Th.S. Nguyễn Danh Tú Business intelligence & data mining TS. Vũ Thành Nam
7 Nguyễn Thanh Bình TS. Lê Chí Ngọc Bám sát mục tiêu sử dụng thuật toán Kalman filter cho radar Th.S. Phạm Huyền Linh
8 Vũ Thành Công TS. Lê Chí Ngọc Tìm hiểu AI TS. Trần Ngọc Thăng
9 Phan Huy Hoàng TS. Lê Chí Ngọc Xây dựng và phát triển hệ thống gợi ý TS. Vũ Thành Nam
10 Đặng Tùng Lâm TS. Lê Đình Nam Một số thuật toán tìm kiếm trên đồ thị Th.S. Lê Kim Thư
11 Hoàng Vũ Thế TS. Lê Hải Hà Wordpress và xây dựng plugin thời tiết Th.S. Nguyễn Huy Trường
12 Đặng Phong Quang TS. Vũ Thành Nam Tìm hiểu kiến trúc micro services Th.S. Nguyễn Tuấn Dũng
13 Dương Trọng Hiệp TS. Vương Mai Phương Tìm hiểu về ảnh số Th.S. Lê Quang Hòa
  • Định hướng Toán
STT Sinh viên   Hướng dẫn Phản biện
1 Vũ Hoài Thư Nguyễn Thị Ngọc Anh Tống Đình Quỳ
2 Bùi Văn Hà Lê Xuân Lý Tống Đình Quỳ
3 Nguyễn Thị Hà Tống Đình Quỳ Nguyễn Thị Ngọc Anh
4 Ngô Thị Thanh Nhàn Tống Đình Quỳ Nguyễn Thị Ngọc Anh
5 Nguyễn Trọng Tài Tạ Thị Thanh Mai Phan Xuân Thành
6 Nguyễn Thế Hùng Tạ Thị Thanh Mai Phan Xuân Thành
7 Tạ Quốc Cường Nguyễn Thị Bạch Kim Đặng Đình Công
8 Trần Thị Thanh Mai Nguyễn Thị Bạch Kim Đặng Đình Công
9 Nguyễn Tuấn Đức Nguyễn Thị Bạch Kim Phạm Thị Hoài
10 Nguyễn Đức Sơn Phan Xuân Thành Hà Thị Ngọc Yến
11 Nguyễn Công Hải Lê Trọng Vinh Hà Thị Ngọc Yến
  • Đồ án 3 : SV bảo vệ theo hội đồng. Họp lớp trước khi bảo vệ 16h30 Thứ 7 ngày 6/1/2018 tại VP Viện

Hội đồng 1 : 8h sáng thứ 3 ngày 09-01-2018 tại (Bộ môn Toán Tin)

TT SV Thầy HD Tên ĐA
1 Dương Tuấn Đạt TS. Lê Hải Hà Nghiên cứu hình học 3 chiều, các phép xử lý và ứng dụng
2 Nguyễn Duy Tuấn TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Xây dựng website quản lý bán hàng online
3 Nguyễn Văn Thắng TS. Lê Hải Hà Xây dựng và biên tập bản đồ với Openlayers
4 Lương Anh Vũ TS. Vũ Thành Nam Thuật toán AODE cho bài toán phân lớp đa nhãn
5 Trần Quốc Dũng TS. Vũ Thành Nam Xác định các mặt hàng trong tờ khai xuất nhập khẩu

Hội đồng 2 : 8h sáng thứ 3 ngày 09-01-2018 tại (Phòng họp Viện)

TT SV Thầy HD Tên ĐA
1 Nguyễn Huy Anh Th.S. Ngô Thị Hiền Tìm hiểu về tiêu chuẩn mã hóa nâng cao AES
2 Nguyễn Hoàng Đạt TS. Lê Chí Ngọc Phân loại sắc thái văn bản tiếng Việt sử dụng mạng neural tích chập
3 Trần Văn Thái TS Lê Đình Nam Bài toán nhận dạng mặt người trong video
4 Đặng Đình Quân TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Xây dựng phần mềm quản lý văn bản, học liệu

Hội đồng 3 : Đây là các bạn định hướng Toán. Sẽ bảo vệ thứ 5 ngày 11/1/2018 tại Bộ môn Toán ứng dụng vào lúc 9h

  • Đồ án tốt nghiệp : SV bảo vệ theo hội đồng. Thời gian 8h sáng ngày thứ 3 ngày 16/1/2018 dự kiến tại Bộ môn Toán Tin (HĐ1) và Phòng họp Viện (HĐ2)
  • Họp trước bảo vệ : Sáng thứ 5 ngày 11/1/2018 lúc 8h30 tại VP Viện
  • Kiểm tra chương trình : Sáng thứ 6 ngày 12/1/2018 từ 8h-9h dự kiến địa điểm tại Bộ môn Toán Tin
  • Danh sách phản biện theo dưới đây. SV chủ động liên hệ GV

Hội đồng 1

Họ tên SV Lớp Tên ĐA Giáo viên HD Phản biện
Đỗ Hùng Sơn TT1 K58 Tìm hiểu công nghệ GIS và ứng dụng xây dựng webGIS quản lý ảnh viễn thám Nguyễn Thị Thanh Huyền Vương Mai Phương
Vũ Ngọc Vương TT1 K58 Xây dựng hệ thống tìm kiếm tệp khách hàng tiềm năng cho quảng cáo Facebook Lê Hải Hà Nguyễn Danh Tú
Ngô Ngọc Thế TT1 K58 Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng Salestrekk Lê Hải Hà Ngô Thị Hiền
Nguyễn Quang Vinh TT2 K55 Xây dựng hệ thống quản lý kê khai tập trung cho ngành thuế Phạm Huyền Linh Nguyễn tuấn Dũng

Hội đồng 2 :

Họ tên SV Lớp Tên ĐA Giáo viên HD Phản biện
Phan  Văn Hoành TT1 K58 phân tích thiết kế hệ thống bán hàng siêu thị Vương Mai Phương Phạm Huyền Linh
Nguyễn Huy Giang TT2 K55 xây dựng web site bán hàng thực phẩm Ngô Thị Hiền Lê Hải Hà
Vũ Thế Giang TT2 K55 Ứng dụng lớp học ảo vào học tiếng anh trực tuyến Nguyễn Tuấn Dũng Lê Hải Hà

 

Các thông báo khác