Thực tập kỹ thuật học kỳ 20172

  • Tất cả các SV đều phải thực tập kỹ thuật ngoài trường (có thể thực tập nhiều lần và lấy điểm cao nhất )
  • Trong học kỳ 20172 SV sẽ được gửi đi thực tập tại 4 công ty với thời gian dự kiến từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2018
  • Thông tin về các công ty sẽ được đưa lên trang web của Viện để SV nắm bắt.
  • SV cần phải đăng ký nguyện vọng thực tập vì số lượng thực tập tại các công ty có giới hạn. Kết quả xét duyệt sẽ dựa trên CPA
  • Với những SV đã làm việc một thời gian lâu dài ở một cơ sở nào đó có thể làm thực tập tại nơi đó sau khi đã nộp đơn, xác nhận của doanh nghiệp và được Viện xét duyệt. Hạn cuối cùng là ngày 25/1/2018.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác