Thực tập trong học kỳ 20211

Học kỳ 2021.1A học phần TTKT không được phép mở. Nếu tình hình dịch bệnh ổn thì sẽ mở trong 2021.1B hoặc đến tận 20212.

SV cần hoàn thành TTKT với mục đích chỉ tốt nghiệp Cử nhân (ra trường luôn) liên hệ ngay với Thầy Cảnh Nam để hướng dẫn

Với SV thực tập TN hệ KS để tốt nghiệp KS sẽ được xem xét chấp nhận nếu thỏa mãn:

  • Nơi thực tập tốt nghiệp phải là nơi làm các công việc phục vụ cho ĐATN
  • Không yêu cầu phải đến nơi làm việc (có thể làm việc từ xa 90%)

Khi bắt đầy học kỳ, SV sẽ phải xin xác nhận của cơ sở thực tập gửi về Viện.

Nếu SV không đảm bảo hoặc vi phạm quy định trên, học phần TTTN và ĐATN tương ứng sẽ bị đánh trượt.

Lưu ý : Trong trường hợp SV làm đề tài tốt nghiệp với GV hướng dẫn và đề tài không yêu cầu phải đi thực tập (ví dụ làm Toán lý thuyết, toán ứng dụng nhưng chưa có dữ liệu thực, …) SV có thể xin xác nhận của GV hướng dẫn và Học phần TTTN sẽ được coi như do GVHD phụ trách.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam.

Các thông báo khác