Đăng ký nguyện vọng đồ án HK20211

  • Đồ án 1 :

Do đồ án 1 chỉ là bước đầu SV làm quen với việc nghiên cứu và làm việc độc lập nên từ học kỳ này chỉ đăng ký nguyện vọng theo Bộ môn.

Việc phân công sẽ do Bộ môn. Nếu Bộ môn quá nhiều nguyện vọng thì sẽ được xét theo CPA. Những bạn khác sẽ được xếp theo NV2, NV3.

Ngành HTTTQL sẽ được ưu tiên cho 2 Bộ môn Toán-Tin và Toán ứng dụng

Link đăng ký nguyện vọng

https://forms.gle/3bKGC73G62TtdYuc9

  • Đồ án 2 + Đồ án TK + Đồ án 3 (K61 trở về trước) + ĐATN Cử nhân + ĐA Nghiên cứu

SV đăng ký theo nguyện vọng

Link đăng ký nguyện vọng đồ án 2

https://forms.gle/MgEjx4o1bK7KApFM8

Link đăng ký nguyện vọng ĐATN CN và ĐANC

https://forms.gle/wyhtfxFh4afFSnk5A

Link đăng ký nguyện vọng đồ án TK và Đồ án 3

https://forms.gle/JyaZbsNesf1xUxCy6

  • Đồ án TN Kỹ sư

SV được yêu cầu đi thực tập và cơ sở thực tập phải đảm bảo các yêu cầu theo hướng dẫn trước đây (Thực tập trong học kỳ 20211 | (hust.edu.vn))

Link đăng ký nguyện vọng

https://forms.gle/KYTpoHKXm3xYeopr6

Hạn cuối cùng đăng ký là Thứ 4 ngày 6/10/2021. Sau hạn đăng ký SV sẽ được Viện và Bộ môn sắp xếp bất kỳ.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác