SHCD cho SV giữa khóa

SV các khóa K65, K64, K63 sẽ tham gia SHCD giữa khóa của Viện :

  • Thời gian : 15h00-16h00 ngày 16/01/2022
  • Hình thức : online qua MS Teams (code1: 38cl9v4, code2: 3ixjm30)
  • Nội dung : Trao đổi một số thông tin và giải đáp thắc mắc. SV có câu hỏi nên post lên trước trong Teams phía trên

Cán bộ QLL và SV các khóa liên quan cần có mặt đầy đủ đúng giờ.

Các thông báo khác