Phân công hướng dẫn đồ án HK2021.1

  • Đồ án tốt nghiệp

SV liên hệ ngay với GVHD để có kế hoạch làm việc

Họ và tên MSSV Lớp - Khóa GVHD
Đỗ Minh Ngọc 20173563 Toán Tin 01 - K62 Ngô Trung Hiếu
Lê Hoàng Việt 20164650 K61 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Công Thịnh 20170924 CTTN Toán Tin K62 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Văn Đăng 20173491 HTTTQL-K62 Nguyễn Danh Tú
Ngô Việt Trung 20173415 CTTN Toán Tin K62 Nguyễn Danh Tú
Mạc Phúc Khải 20173534 HTTTQL-k62 Lê Hải Hà
Nguyễn Bảo Long 20162523 K61 Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Thị Hà 20173507 HTTTQL K62 Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Thị Thanh Sơn 20173580 HTTTQL- K62 Lê Kim Thư
Phạm Đăng Dũng 20173502 Toán Tin 01 - K62 Lê Hải Hà
Cao Đắc Anh Đưc 20173499 HTTTQL K62 Vũ Thành Nam
Nguyễn Thị Kim Anh 20173480 HTTTQL K62 Đoàn Duy Trung
Nguyễn Tiến Đạt 20173493 HTTTQL-K62 Nguyễn Đình Hân
Đặng Văn Khương 20173536 HTTTQL - K62 Phạm Huyền Linh
Nguyễn Phúc Lâm 20173539 HTTTQL-K62 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lê Văn Nhiên 20173567 HTTTQL - K62 Lê Kim Thư
Nguyễn Việt Hoàng 20161704 k61 Lê Chí Ngọc
Vũ Thùy Linh 20170798 CTTN Toán Tin K62 Vũ Thành Nam
Nguyễn Xuân Trường 20172881 CTTN Toán Tin - K62 Trần Ngọc Thăng
Phạm Thị Thảo Nguyên 20173565 HTTTQL - K62 Lê Quang Hòa
Nguyễn Trọng Tuấn 20176898 CTTN Toán Tin K62 Phạm Huyền Linh
Nguyễn Cảnh Thông 20163912 K61 Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20173533 HTTTQL-k62 Nguyễn Huy Trường
Lê Thanh Hải 20161286 HTTTQL - khóa 61 Nguyễn Tuấn Dũng
Thân Thị Hồng Nhung 20173569 HTTTQL - K62 Lê Quang Hòa
Phan Thanh Tùng 20173598 HTTTQL - K62 Phạm Huyền Linh
Nguyễn Công Đoàn 20173496 CTTN Toán Tin K62 Đoàn Duy Trung
Nguyễn Quang Huy 20173179 CTTN Toán Tin K62 Vương Mai Phương
Đỗ Xuân Toàn 20144531 toán-tin 2 k59 Trần Ngọc Thăng
Lê Thị Nhung 20173571 HTTTQL - K62 Nguyễn Huy Trường
Nguyễn Ngọc Huy 20173526 Toán Tin 02 K62 Vũ Thành Nam
Nhâm Quang Huy 20173529 Toán tin 2- K62 Phạm Huyền Linh
Trần Đăng Duy 20140748 Toán tin 1 - K59 Ngô Thị Hiền
Nguyễn Văn Hưng 20173522 Toán Tin 01 - K62 Vương Mai Phương
Bùi Hải Minh Hiếu 20173515 Toán Tin 02 - K62 Lê Hải Hà
Tăng Thu Thảo 20173587 Toán Tin 01 - K62 Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Tùng 20173597 Toán - Tin 02 K62 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Mạnh Linh 20162432 Toán Tin K61 Nguyễn Đình Hân
Lê Thành Trung 20164243 Toán Tin - K61 Ngô Trung Hiếu
Lê Minh Tuấn 20164345 KSTN - Toán Tin - k61 Lê Hải Hà
Ngô Gia Lâm 20162311 K61 Nguyễn Cảnh Nam
Nguyễn Mạnh Tuấn 20164376 KSTN Toán - Tin K61 Lê Xuân Lý
Mai Thành Chung 20140472 KSTN Toán Tin - K59 Nguyễn Thị Thanh Hiền
Lê Hồng Phong 20143421 Toán Tin K59 Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Trung Nghĩa 20173561 Toán Tin 01 - K62 Nguyễn Thị Thu Thủy
Lưu Quang Lực 20162606 KSTN Toán Tin - K61 Tạ Anh Sơn
Trần Thế Anh 20140238 Toán tin - K59 Nguyễn Thị Bạch Kim
Trần Quang Minh 20162754 Toán Tin K61 Tạ Anh Sơn
Nguyễn Thị Huyền Thương 20164020 Toán Tin K61 Đỗ Văn Cường
Lê Đình Thọ 20144309 Toán Tin K59. Khóa 59 Nguyễn Thị Thu Thủy
Bùi Thị Quyên 20163420 Toán Tin - K61 Đỗ Văn Cường
Nguyễn Văn Tuấn 20144918 k59 Nguyễn Văn Hạnh
Phan Trung Kiên 20162248 Toán Tin K61, khóa 61 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Sỹ Mạnh 20173552 CTTN Toán Tin K62 Lê Xuân Lý
Nguyễn Trung Hiếu 20173516 Toán tin 01 - k62 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Vũ Vinh 20173602 Toán Tin - K62 Đỗ Đức Thuận
Đỗ Đường Bắc 20140338 Toán Tin 2 - k59 Phạm Thị Hoài
Trần Hồng Kỳ 20152095 Toán tin 01- K60 Đỗ Đức Tâm
Trần Đình Hoàng 20172572 CTTN Toán Tin - K62 Hà Thị Ngọc Yến
Đinh Thị Nhàn 20172730 CTTN-Toán tín K62 Tạ Thị Thanh Mai
  • Đồ án 3 + Đồ án TK 
Họ và tên MSSV GV Hướng dẫn
Trần Phạm Ngọc Ánh 20173486 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Anh Đức 20161092 Vũ Thị Huệ
Phạm Thành Đạt 20140995 Hà Thị Ngọc Yến
Nguyễn Xuân Quang 20152975 Nguyễn Phương Thùy
Luyện Đức Mạnh 20142854 Nguyễn Cảnh Nam
Ngô Thị Nhàn 20173566 Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Trọng Duy 20160774 Nguyễn Đình Hân
Phạm Lê Tuấn Nam 20173557 Nguyễn Tuấn Dũng
Lê Viết Thống 20173590 Vương Mai Phương
Nguyễn Việt Đức 20173500 Nguyễn Huy Trường
Lê Viết Thống 20173590 Nguyễn Huy Trường
Dương Hoàng Sơn 20173579 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lê Minh Tuấn 20164345 Trần Ngọc Thăng
  • Đồ án 2 
Họ và tên MSSV GV Hướng dẫn
Đỗ Mạnh Dũng 20195860 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Hoàng Phương Cúc 20185332 Tạ Thị Thanh Mai
Nguyễn Hoàng Quốc Anh 20185320 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Vũ Việt Hoàng 20183926 Nguyễn Văn Hạnh
Bùi Trọng Minh Long 20185374 Nguyễn Thị Thu Thủy
Hoàng Hải Nam 20173559 Lê Xuân Lý
Nguyễn Vũ Duyệt 20183911 Đỗ Văn Cường
Trần Xuân Hiếu 20185354 Lê Xuân Lý
Nguyễn Duy Hảo 20185347 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Sỹ Mạnh 20173552 Nguyễn Thị Thanh Hiền
Tạ Gia Khiêm 20185371 Lê Xuân Lý
Phan Văn Thanh 20185405 Đỗ Văn Cường
Vũ Thị Tâm 20185403 Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Minh Hiếu 20185349 Nguyễn Thị Thu Thủy
Trần Huy Hoàng 20185362 Phạm Thị Hoài
Phạm Trung Hội 20185363 Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Định 20173495 Đỗ Văn Cường
LÊ VĂN THỊNH 20185481 Vũ Thị Huệ
Nguyễn Minh Tuấn 20185420 Phạm Thị Hoài
Nguyễn Hữu Thuật 20185410 Phạm Thị Hoài
Phạm Đình Phong 20183967 Tạ Anh Sơn
Phạm Ngọc Bách 20185326 Nguyễn Cảnh Nam
Nguyễn Quang Minh 20174062 Tạ Anh Sơn
Hồ Văn Diên 20160611 Hà Thị Ngọc Yến
Nguyễn Đức Kiên 20185459 Vũ Thị Huệ
Mai Thị Hằng 20173511 Đỗ Văn Cường
Nguyễn Đức Minh 20185383 Tạ Anh Sơn
Thái Văn Trường 20174307 Dương Anh Tuấn
Đỗ Hải Nam 20181663 Dương Anh Tuấn
Hoàng Thế Văn 20185425 Đỗ Đức Tâm
Nguyễn Thị Diệu Linh 20180815 Vũ Thị Huệ
Đoàn Thị Thanh Hoa 20185356 Nguyễn Thị Thanh Hiền
Nguyễn Văn Dũng 20185341 Nguyễn Xuân Thọ
Nguyễn Thị Tuyết Nhung 20173568 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Tiến Dũng 20185340 Tạ Thị Thanh Mai
Nguyễn Hải Đăng 20185333 Tạ Thị Thanh Mai
Bùi Thị Như Quỳnh 20185397 Hà Thị Ngọc Yến
Phạm Huy Hoàng 20185361 Nguyễn Quốc Hưng
Lưu Hoàng Đức 20185335 Nguyễn Quốc Hưng
Đỗ Quang Hùng 20185365 Nguyễn Thị Thanh Hiền
Phùng Văn Tuyên 20173601 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Lê Duy 20185342 Đỗ Đức Thuận
Nguyễn Sỹ Đạt 20180036 Đỗ Đức Thuận
Phạm Thị Thu Hương 20185367 Nguyễn Văn Hạnh
Lê Cao Long 20185377 Đỗ Đức Tâm
Nguyễn Xuân Anh 20182357 Nguyễn Văn Hạnh
Nguyễn Thành Nam 20185386 Đỗ Đức Tâm
Nguyễn Thanh Long 20185380 Phạm Huyền Linh
Nhâm Đỗ Hải Ninh 20182714 Lê Chí Ngọc
Lê Hoàng Việt 20164650 Lê Kim Thư
Đỗ Minh Tuấn 20185419 Vũ Thành Nam
Nguyễn Minh Đức 20185442 Lê Quang Hòa
Trang Hải Long 20185382 Nguyễn Huy Trường
Nguyễn Văn Hiệp 20185448 Nguyễn Huy Trường
Trần Văn Bắc 20185325 Đoàn Duy Trung
Nguyễn Kim Long 20185379 Vũ Thành Nam
Nguyễn Thị Thu Hoài 20185358 Nguyễn Danh Tú
Trần Văn Hoàng 20185451 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phạm Tùng Huy 20185456 Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Hải Long 20185378 Phạm Huyền Linh
Võ Thùy Phương 20185394 Phạm Huyền Linh
Phạm Vân Anh 20185432 Lê Quang Hòa
Phạm Văn Tú 20185489 Lê Hải Hà
Nguyễn Minh Hiếu 20185350 Nguyễn Huy Trường
Tống Thị Huyền 20173532 Lê Hải Hà
Phạm Đăng Dũng 20173502 Lê Hải Hà
Hoàng Phi Long 20185375 Trần Ngọc Thăng
Phạm Anh Vũ 20185428 Nguyễn Tuấn Dũng
Hoàng Trường Giang 20185344 Trần Ngọc Thăng
Lê Hoàng Thu Thảo 20185407 Nguyễn Danh Tú
Phan Anh Chiến 20185330 Lê Chí Ngọc
Trần Thị Lan Anh 20185323 Nguyễn Danh Tú
Trần Thành Đạt 20185439 Lê Chí Ngọc
Dương Thị Hồng Vân 20185494 Lê Hải Hà
Lê Thị Nhi 20185470 Lê Hải Hà
Trần Thu Hà 20185446 Lê Hải Hà
Nguyễn Thị Quý 20185396 Lê Chí Ngọc
Hồ Bá Nguyên 20183962 Ngô Thị Hiền
Nguyễn Huy Minh 20185384 Vũ Thành Nam
Bùi Đức Tài 20185475 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phùng Mạnh Lâm 20185461 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngô Văn Hiển 20185447 Nguyễn Danh Tú
Đỗ Văn Trung 20185416 Nguyễn Huy Trường
Vũ Thị Cẩm Nhung 20185471 Lê Hải Hà
Nguyễn Thị Phương Thảo 20185479 Phạm Huyền Linh
Nguyễn Sĩ Linh 20185373 Lê Quang Hòa
Trần Hải Phong 20185393 Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Đăng Hà 20185445 Lê Kim Thư
Vũ Thanh Hương 20185368 Lê Kim Thư
Đỗ Khắc Tuấn 20185490 Ngô Thị Hiền
Nguyễn Thị Thu Huyền 20185457 Lê Kim Thư
Đặng Thị Ánh 20185433 Lê Hải Hà
Phạm Chí Công 20185435 Lê Quang Hòa
Vũ Minh Nguyệt 20185469 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Dương Thị Phương Thảo 20185478 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Hoài Nam 20185468 Phạm Huyền Linh
Nguyễn Quang Hiếu 20185351 Trần Ngọc Thăng
Trịnh Thị Hoa 20185449 Phạm Huyền Linh
Phùng Mạnh Sang 20185473 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Đăng Dương 20183902 Nguyễn Đình Hân
Hoàng Đức Minh Triều 20185415 Nguyễn Đình Hân
Nguyễn Thành Đạt 20185334 Nguyễn Tuấn Dũng
Đỗ Thị Vân 20185493 Đoàn Duy Trung
Nguyễn Đức Hoàng 20185360 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Văn Hùng 20185452 Lê Kim Thư
Thân Thị Mơ 20185467 Nguyễn Huy Trường
Hoàng Thị Lan Anh 20185430 Phạm Huyền Linh
Trần Quốc Trường 20185488 Vũ Thành Nam
Phạm Hồng Đức 20185336 Nguyễn Tuấn Dũng
Dương Ngọc Sơn 20185399 Lê Quang Hòa
Trịnh Công Sơn 20185474 Nguyễn Đình Hân
Trần Anh Tuấn 20181295 Trần Ngọc Thăng
Đặng Thị Hồng Nhung 20185391 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phạm Đức Anh 20185321 Nguyễn Tuấn Dũng
Phạm Ngọc Thi Thư 20185409 Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Ngọc Thìn 20185408 Trần Ngọc Thăng
Lại Tiến Long 20185376 Vũ Thành Nam
Phạm Minh Đức 20185337 Nguyễn Đình Hân
Vũ Trung Hiếu 20185355 Lê Đình Nam
Hoàng Tuấn Tài 20185401 Nguyễn Đình Hân
Phạm Thị Thu Hường 20185453 Vũ Thành Nam
Nguyễn Thanh Long 20185381 Vương Mai Phương
Bùi Doãn Dũng 20185339 Phạm Huyền Linh
Nguyễn Quang Minh 20185385 Vương Mai Phương
Nguyễn Cảnh Long 20185465 Lê Kim Thư
Nhữ Thị Lan 20185462 Nguyễn Danh Tú
Đỗ Phương Khải 20185458 Ngô Trung Hiếu
Điệp Quyền Thắng 20185476 Đoàn Duy Trung
Lê Thành Vinh 20183669 Lê Chí Ngọc
Nông Văn Toản 20185485 Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Văn Chiến 20186309 Nguyễn Huy Trường
Nguyễn Thế Toản 20185484 Nguyễn Danh Tú
Đào Thị Thu Hà 20185444 Trần Ngọc Thăng
Hồ Thị Tuyết 20185424 Vương Mai Phương
Đào Như Quỳnh 20185472 Lê Quang Hòa
Nguyễn Minh Thu 20185482 Ngô Trung Hiếu
Hoàng Quốc Tuấn 20185491 Nguyễn Đình Hân
Trương Tuấn Khang 20183560 Lê Quang Hòa
Bùi Doãn Đang 20185437 Vương Mai Phương
Nguyễn Quang Huy 20185454 Đoàn Duy Trung
Đỗ Thị Thanh Châu 20185434 Đoàn Duy Trung
Lê Thành Trung 20185486 Đoàn Duy Trung
Nguyễn Trần Thức 20185483 Ngô Trung Hiếu
Lê Thị Thành 20185477 Vương Mai Phương
Trần Thị Thanh Tươi 20185423 Trần Ngọc Thăng
Hoả Ngọc Phương 20184301 Nguyễn Tuấn Dũng
  • Đồ án 1
Họ và tên MSSV GVHD
Nhâm Đỗ Hải Ninh 20182714 Đoàn Duy Trung
Đỗ Minh Tuấn 20185419 Lê Chí Ngọc
Nguyễn Ngọc Quang 20185395 Nguyễn Trung Dũng
Mai Thị Hằng 20173511 Nguyễn Trung Dũng
Trần Văn Hoàng 20185451 Lê Đình Nam
Đỗ Mạnh Dũng 20195860 Nguyễn Phương Thùy
Phạm Thị Linh Chi 20185329 Lê Hải Hà
Vũ Minh Nguyệt 20185469 Nguyễn Trung Dũng
Phạm Thành Đạt 20140995 Trịnh Ngọc Hải
Nguyễn Minh Tuấn 20185420 Lê Xuân Lý
Nguyễn Ngọc Diệp 20185440 Nguyễn Thị Thanh Hiền
Lê Hoàng Thu Thảo 20185407 Lê Kim Thư
Nguyễn Văn Dũng 20185341 Lê Quang Hòa
Nguyễn Hữu An 20195836 Nguyễn Xuân Thọ
Hoàng Kim Thắng 20185404 Ngô Thị Hiền
Trần Thị Lan Anh 20185323 Ngô Trung Hiếu
Nguyễn Hoàng Quốc Anh 20185320 Vũ Thị Huệ
Vũ Việt Hoàng 20183926 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Trương Tuấn Khang 20183560 Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Sỹ Đạt 20180036 Nguyễn Đình Hân
Bùi Tiến Thành 20190081 Nguyễn Huy Trường
KHONESAVANH HONGSA 20180284 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Đăng Dương 20183902 Nguyễn Tuấn Dũng
Bùi Trọng Minh Long 20185374 Nguyễn Phương Thùy
Trần Thị Thanh Tươi 20185423 Nguyễn Quốc Hưng
Trần Anh Tuấn 20181295 Phạm Huyền Linh
Nguyễn Xuân Anh 20182357 Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Huy Minh 20185384 Vũ Thành Nam
Hoàng Tuấn Tài 20185401 Nguyễn Cảnh Nam
Nguyễn Đức Anh 20172946 Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Quang Minh 20174062 Dương Anh Tuấn
Đỗ Hải Nam 20181663 Đỗ Đức Thuận
Nguyễn Vũ Duyệt 20183911 Tạ Thị Thanh Mai
Hồ Bá Nguyên 20183962 Vương Mai Phương
Phạm Đình Phong 20183967 Hà Thị Ngọc Yến
Đào Khánh Duy 20160753 Nguyễn Thị Thu Thủy
Phạm Ngọc Bách 20185326 Tạ Anh Sơn
Lê Thành Vinh 20183669 Ngô Trung Hiếu
Nguyễn Thái Thịnh 20195921 Dương Anh Tuấn
Thiều Quang Bách 20185327 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tạ Gia Khiêm 20185371 Nguyễn Văn Hạnh
Phạm Vũ Thành Hưng 20185366 Lê Đình Nam

Các thông báo khác