Đăng ký học tập kỳ 20211

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 20211

Đối với các sinh viên không thể tự đăng ký được vào lớp học trên hệ thống.

CÁC MÃ HỌC PHẦN SAU KHÔNG THỂ ĐĂNG KÝ ĐƯỢC TIẾP: MI1141E, MI1111E, MI1016, MI1036 

VIỆN TOÁN DỪNG NHẬN HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ HỌC TẬP TẤT CẢ CÁC HỌC PHẦN BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 27/09/2021

HIỆN NAY, CHỈ HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀO CÁC LỚP HỌC PHẦN GIẢI TÍCH 1 HOẶC ĐẠI SỐ (TẤT CẢ CÁC HỆ), NẾU SINH VIÊN KHÔNG THỂ TỰ ĐĂNG KÝ ĐƯỢC (DO LỚP ĐÔNG, ...).

  1. Hình thức đăng ký qua email
  2. Sinh viên PHẢI sử dụng hòm thư của trường ĐH BKHN
  3. Gửi trực tiếp email yêu cầu đến địa chỉ: sami.dkht@hust.edu.vn
  4. Tiêu đề: Đăng ký bổ sung học phần của Viện Toán
  5. Ví dụ nội dung email:

- Họ và tên: Đoàn Duy Trung

- Mã sinh viên: 20026886

- Mã lớp đăng ký: 12345 (Lưu ý PHẢI chọn mã lớp Bài Tập)

- Mã học phần: MI2010, Tên học phần: Phương pháp Tính

  1. Thời hạn nhận đơn: từ 15/09/2021.

Lưu ý:

1) Sinh viên sẽ không được đăng ký nếu làm không đúng theo các quy định bên trên.

2) Tất cả mail gửi LẶP LẠI nhiều lần sẽ bị HỦY ĐĂNG KÝ NGAY.

Các thông báo khác