Kế hoạch bảo vệ Đồ án học kỳ 20202

 • Đồ án tốt nghiệp 
 • Họp lớp bảo vệ 20h30 Thứ 5 ngày 15/07/2021
 • Code : b66hevh, Link : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3-34e0Vyto1BHjPR839yKpknNWTo8pXcBX3Iw-r0LnE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cc70256d-8842-4ab4-b390-85ed898e2499&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31 
 • Sinh viên liên hệ NGAY với giáo viên phản biện theo danh sách phân công dưới đây
 • Thông tin các HĐ và thông tin về code/link dùng với Microsoft Teams cho từng HĐ 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 1

Thời gian 7h30, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: bi8lpxv, Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaUtQOBJNt4TIPGPqlmLH9RMtzBEolsfx7LDE610VEG01%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ffb7789-c969-4905-824a-ea55b8558e25&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31

STT Mã SV Họ và tên Phản biện
1 20173150 Phùng Anh Hùng TS. Phạm Thị Hoài
2 20173603 Nguyễn Đức Vượng TS. Phạm Thị Hoài

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 2

Thời gian 7h30, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: bi8lpxv, Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaUtQOBJNt4TIPGPqlmLH9RMtzBEolsfx7LDE610VEG01%40thread.tacv2/conversations?groupId=7ffb7789-c969-4905-824a-ea55b8558e25&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31

STT Mã SV Họ và tên Phản biện
1 20150296 Nguyễn Thị Bình TS. Đỗ Đức Tâm
2 20150862 Nguyễn Tuấn Đạt PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
3 20153153 Hà Thị Thanh Sáng PGS. TS. Đỗ Đức Thuận
4 20161109 Nguyễn Minh Đức TS. Tạ Anh Sơn
5 20163641 Nguyễn Thị Phương Thanh TS. Tạ Anh Sơn
6 20163768 Lê Thị Thảo TS. Phạm Thị Hoài
7 20164595 Nguyễn Thị Thu Uyên PGS. TS. Đỗ Đức Thuận
8 20162552 Ngô Xuân Lộc PGS. TS. Đỗ Đức Thuận

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 3

Thời gian 7h30, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: xe68wly, Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aF63i-s46xYnwrsaXLHP2i_ofqjYGVkQLdNPK-vnEsF41%40thread.tacv2/conversations?groupId=fde8b9ae-e713-47a2-a38a-07c8a6e0a507&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31

STT Mã SV Họ và tên Phản biện
1 20154233 Hoàng Thanh Tùng TS. Đỗ Văn Cường
2 20144980 Đinh Bộ Tuyên PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 4

Thời gian 7h30, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: xe68wly, Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aF63i-s46xYnwrsaXLHP2i_ofqjYGVkQLdNPK-vnEsF41%40thread.tacv2/conversations?groupId=fde8b9ae-e713-47a2-a38a-07c8a6e0a507&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31

STT Mã SV Họ và tên Phản biện
1 20142299 Nguyễn Duy Khánh TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
2 20150018 An Tuấn Anh TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
3 20153129 Nguyễn Thị Hương Quỳnh TS. Đỗ Văn Cường
4 20160645 Đỗ Anh Dũng TS. Tạ Anh Sơn
5 20161027 Nguyễn Thiện Đông PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
6 20165782 Bùi Quốc Bảo ThS. Lê Xuân Lý
7 20164368 Nguyễn Anh Tuấn ThS. Lê Xuân Lý
8 20144309 Lê Đình Thọ TS. Lê Chí Ngọc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 5

Thời gian 7h30, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: yb0nblz, Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLRIH_iMMvSLHZ75ug21lrJmxdsfjg4N8Q94uOaMbN0o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3a818d3d-583a-4ac1-9fbd-03242b18bfa9&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31

STT Mã SV Họ và tên Phản biện
1 20170734 Nguyễn Thanh Hải TS. Hà Thị Ngọc Yến
2 20172946 Nguyễn Đức Anh TS. Tạ Thị Thanh Mai
3 20173520 Nguyễn Đức Hùng ThS. Vũ Thị Huệ
4 20176726 Đỗ Ngọc Dũng TS. Tạ Thị Thanh Mai

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 6

Thời gian 7h30, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: yb0nblz, Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aLRIH_iMMvSLHZ75ug21lrJmxdsfjg4N8Q94uOaMbN0o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3a818d3d-583a-4ac1-9fbd-03242b18bfa9&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31

STT Mã SV Họ và tên Phản biện
1 20140026 Văn Đức An ThS. Vũ Thị Huệ
2 20162886 Lê Hoàng Ngân TS. Nguyễn Phương Thùy
3 20163268 Lê Hồng Phượng TS. Hà Thị Ngọc Yến
4 20166575 Vũ Minh Phong TS. Nguyễn Phương Thùy
5 20166594 Phạm Thị Thu Phương TS. Đỗ Đức Tâm

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 7

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: myo3d5r,

STT Họ và tên Phản biện
1 Ngô Thị Trà TS. Trần Ngọc Thăng
2 Vũ Tiến Dương ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
3 Nguyễn Ngọc Đàm TS. Trần Ngọc Thăng
4 Nguyễn Tuấn Anh PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
5 Nguyễn Minh Quân TS. Trần Ngọc Thăng
6 Nguyễn Mậu Duy TS. Lê Chí Ngọc
7 Vũ Minh Linh TS. Lê Chí Ngọc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 8

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: myo3d5r,

STT Họ và tên Phản biện
1 Nguyễn Tiến Dũng TS. Vương Mai Phương
3 Nguyễn Đức Thắng ThS. Nguyễn Danh Tú
4 Nguyễn Phong Long TS. Lê Chí Ngọc

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 9

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: n71f0zc,

STT Họ và tên Phản biện
1 Nguyễn Ngọc Sâm ThS. Lê Kim Thư
2 Vũ Văn Hùng TS. Phạm Huyền Linh
3 Phạm Văn Lộc PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
4 Long Thị Lệ TS. Ngô Thị Hiền
5 Phan Thanh Dinh TS. Đoàn Duy Trung
6 Trần Sỹ Hoàng Nam TS. Nguyễn Huy Trường
7 Nguyễn Đức Quang ThS. Lê Quang Hòa
8 Nguyễn Thanh Hà ThS. Lê Quang Hòa

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 10

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: n71f0zc,

STT Họ và tên Phản biện
1 Nguyễn Thị Phương Thúy TS. Trần Ngọc Thăng
2 Nguyễn Tiến Dương TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
3 Nguyễn Hữu Đạt TS. Lê Hải Hà
4 Vũ Thu Hường ThS. Lê Quang Hòa
5 Đỗ Thanh Bình TS. Đoàn Duy Trung
6 Nguyễn Thị Hằng TS. Lê Chí Ngọc
7 Ngô Quốc Quang TS. Nguyễn Huy Trường

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 11

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: edsnk0a,

STT Họ và tên Phản biện
2 Nguyễn Thị Huyền TS. Nguyễn Huy Trường
3 Lê Thị Nga TS. Nguyễn Huy Trường
4 Lê Trọng Nghĩa ThS. Lê Quang Hòa
5 Cao Đắc Anh Đức TS. Phạm Huyền Linh
6 Nguyễn Huy Phương ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
7 Vũ Thị Khuyên TS. Vũ Thành Nam
8 Lê Thị Liên TS. Vũ Thành Nam
9 Lương Khắc Mạnh TS. Lê Hải Hà

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 12

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: 0l4fnrb,

STT Họ và tên Phản biện
1 Nguyễn Mạnh Thắng ThS. Nguyễn Danh Tú
2 Từ Bảo Tươi ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
3 Phạm Thị Thường ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
4 Mạc Phúc Khải TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
5 Trần Hoàng Nam PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
6 Hoàng Ngọc Doanh TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
7 Nguyễn Minh Vượng TS. Vũ Thành Nam
8 Vũ Thị Yên TS. Vũ Thành Nam

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 13

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 24/7/2021, hình thức online, Code: ejysdty,

STT Họ và tên Phản biện
1 Nguyễn Xuân Đồng TS. Đoàn Duy Trung
2 Đỗ Tuấn Kiên TS. Phạm Huyền Linh
3 Nguyễn Thị Thu Hương ThS. Nguyễn Danh Tú
4 Nguyễn Văn Long TS. Lê Hải Hà
5 Mạc Tùng Dương TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
6 Ngô Việt Anh PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
7 Mai Xuân Tiến ThS. Nguyễn Danh Tú
 • Đồ án 2, 3, TK 
 • Họp lớp bảo vệ 10h00 Thứ 5 ngày 15/07/2021
 • Code : b66hevh, Link : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3-34e0Vyto1BHjPR839yKpknNWTo8pXcBX3Iw-r0LnE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cc70256d-8842-4ab4-b390-85ed898e2499&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31 
 • Thông tin các HĐ và thông tin về code/link dùng với Microsoft Teams cho từng HĐ 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 1

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 17/7/2021, hình thức online, Code: xu2yiwd,

STT Họ và tên GVHD
1 Nguyễn Tuấn Anh PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
2 Phạm Thúy Vy TS. Vũ Thành Nam
3 Nguyễn Phong Long TS. Vũ Thành Nam
4 Lê Thị Hồng Nhung TS. Lê Chí Ngọc
5 Nguyễn Thu Uyên TS. Vương Mai Phương
6 Lê Viết Thông TS. Vương Mai Phương
7 Nguyễn Trọng Duy TS. Trần Ngọc Thăng
8 Trần Phạm Ngọc Ánh TS. Trần Ngọc Thăng
9 Đoàn Ngọc An (ĐATK) ThS. Nguyễn Danh Tú
10 Hoàng Bảo Linh ThS. Lê Quang Hòa

 DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 2

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 17/7/2021, hình thức online, Code: ypkuneq,

STT Họ và tên GVHD
1 Nguyễn Thị Huyền Thương PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
2 Nguyễn Tuấn Anh TS. Ngô Thị Hiền
3 Phan Thanh Tùng TS. Phạm Huyền Linh
4 Phạm Văn Hiếu TS. Phạm Huyền Linh
5 Phạm Thị Thường TS. Phạm Huyền Linh
6 Bùi Hữu Thành ThS. Lê Kim Thư
7 VŨ THÀNH HƯNG TS. Nguyễn Huy Trường
8 Đặng Thị Anh ThS. Nguyễn Danh Tú
9 Kiều Thị Mỹ Linh ThS. Nguyễn Danh Tú
10 Vũ Tiến Đạt ThS. Lê Quang Hòa

 DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 3

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 17/7/2021, hình thức online, Code: n7yuuoh,

STT Họ và tên GVHD
1 Dương Mạnh Duy ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
2 Phạm Thúy Vy ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
3 Tạ Xuân Phúc TS. Phạm Huyền Linh
4 Đinh Công Nghĩa TS. Vũ Thành Nam
5 Vũ Duy Khánh TS. Lê Chí Ngọc
6 Nguyễn Tùng ThS. Lê Chí Ngọc
7 Vũ Thị Thanh Hậu TS. Trần Ngọc Thăng
8 Nguyễn Thị Lương TS. Trần Ngọc Thăng
9 Lê Thu Hằng TS. Đoàn Duy Trung
10 Nguyễn Công Tú Anh TS. Đoàn Duy Trung
11 Đoàn Ngọc An (ĐA2) ThS. Nguyễn Danh Tú

 DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 4

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 17/7/2021, hình thức online, Code: rp8vwoz,

STT Họ và tên GVHD
1 Nguyễn Ngọc Huy ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
2 Vũ Đức Long TS. Phạm Huyền Linh
3 Cung Bảo Yến TS. Phạm Huyền Linh
4 Lưu Toàn Thắng TS. Vũ Thành Nam
5 Nguyễn Văn Hưng TS. Vương Mai Phương
6 Dương Đức Toàn TS. Vương Mai Phương
7 Tăng Thu Thảo TS. Trần Ngọc Thăng
8 Phan Nhật Minh ThS. Lê Kim Thư
9 Nguyễn Nam Đàn TS. Nguyễn Huy Trường
10 Nguyễn Quốc Tuấn TS. Nguyễn Huy Trường
11 Lê Huy Hoàng

 DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 5

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 17/7/2021, hình thức online, Code: k4bou9o,

STT Họ và tên GVHD
1 Nguyễn Thị Hồng Nhung TS. Lê Hải Hà
2 Nhâm Quang Huy TS. Lê Hải Hà
3 Bùi Hải Minh Hiếu TS. Lê Hải Hà
4 Đỗ Thị Hiền TS. Lê Hải Hà
5 Phạm Thị Nguyệt Ánh TS. Lê Hải Hà
6 Đỗ Thị Anh TS. Lê Hải Hà
7 Nguyễn Bình Nguyên TS. Lê Hải Hà
8 Tăng Thu Thảo TS. Lê Hải Hà
9 Nguyễn Nam Đàn TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
10 Trịnh Thanh Hải TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 6

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 17/7/2021, hình thức online, Code: 1d95ulw, Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amcPZZhfJSdDgC1egV1UzqvD_GHsZQmaZqihn295AN3s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d09da6fa-1924-4650-b796-a343dce69c0e&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31

STT Mã SV Họ và tên GVHD
1 20164376 Nguyễn Mạnh Tuấn TS. Nguyễn Cảnh Nam
2 20173544 Bùi Thị Linh PGS. TS. Đỗ Đức Thuận
3 20173561 Nguyễn Trung Nghĩa PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
4 20173588 Trịnh Thị Thi PGS. TS. Đỗ Đức Thuận
5 20173596 Phan Anh Tuấn TS. Tạ Anh Sơn
6 20173578 Hoàng Thị Như Quỳnh ThS. Lê Xuân Lý

 DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TẠI HỘI ĐỒNG SỐ 7

Thời gian 8h00, sáng thứ 7, ngày 17/7/2021, hình thức online, Code: khodcet, Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4VlbC7B3zUQIXywpHSZEWKbHxHbnWeDG_bTbkpHPqG01%40thread.tacv2/conversations?groupId=f4bdca56-92f3-440e-818b-c18da1b51cd6&tenantId=06f1b89f-07e8-464f-b408-ec1b45703f31

STT Mã SV Họ và tên GVHD
1 20150018 An Tuấn Anh ThS. Lê Xuân Lý
2 20173506 Vũ Thị Duyên TS. Đỗ Văn Cường
3 20163420 Bùi Thị Quyên TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền
4 20173602 Vũ Vinh ThS. Vũ Thị Huệ
5 20162248 Phan Trung Kiên TS. Nguyễn Phương Thùy
6 20152975 Nguyễn Xuân Quang TS. Nguyễn Phương Thùy
 • Đồ án 1
 • SV không bảo vê
 • Sinh viên liên hệ NGAY với giáo viên phản biện theo danh sách phân công dưới đây
Họ tên Hướng dẫn   Phản biện
Hoàng Phương Cúc TS. Tạ Thị Thanh Mai TS. Đỗ Đức Tâm
Lưu Hoàng Đức TS. Phạm Thị Hoài TS. Tạ Anh Sơn
Bùi Doãn Dũng ThS. Lê Xuân Lý TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Đoàn Thị Thanh Hoa ThS. Vũ Thị Huệ ThS. Lê Xuân Lý
Nguyễn Thị Xuân Hồng ThS. Lê Xuân Lý ThS. Vũ Thị Huệ
Nguyễn Thanh Long TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền ThS. Lê Xuân Lý
Nguyễn Minh Hiếu ThS. Vũ Thị Huệ PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Hoài TS. Tạ Anh Sơn TS. Phạm Thị Hoài
Phạm Trung Hội PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy PGS.TS. Đỗ Đức Thuận
Nguyễn Hữu Thuật TS. Tạ Anh Sơn TS. Phạm Thị Hoài
Hoàng Đức Minh Triều TS. Tạ Thị Thanh Mai TS. Hà Thị Ngọc Yến
Nguyễn Duy Hảo TS. Hà Thị Ngọc Yến TS. Đỗ Đức Tâm
Nguyễn Kim Long TS. Hà Thị Ngọc Yến TS. Nguyễn Phương Thùy
Nguyễn Lê Duy TS. Phạm Thị Hoài TS. Tạ Anh Sơn
Vũ Trung Hiếu TS. Lê Đình Nam PGS.TS. Đỗ Đức Thuận
Hồ Thị Tuyết TS. Vương Mai Phương TS. Tạ Thị Thanh Mai
Nguyễn Bình Nguyên ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Phạm Huyền Linh
Trần Hải Phong ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Lê Hải Hà
Lê Thị Thành ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Lê Chí Ngọc
Lê Văn Thịnh ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Lê Chí Ngọc
Nguyễn Thu Uyên ThS. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Trần Ngọc Thăng
Phạm Hồng Đức PGS. TS. Nguyễn Đình Hân TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Tiến Dũng PGS. TS. Nguyễn Đình Hân TS. Ngô Thị Hiền
Phạm Anh Vũ PGS. TS. Nguyễn Đình Hân TS. Ngô Thị Hiền
Lê Việt Hoàng TS. Ngô Thị Hiền TS. Nguyễn Huy Trường
Phùng Văn Tuyên TS. Ngô Thị Hiền TS. Trần Ngọc Thăng
Đoàn Quốc Vĩnh TS. Ngô Trung Hiếu TS. Lê Hải Hà
Bùi Thị Như Quỳnh TS. Ngô Trung Hiếu TS. Nguyễn Huy Trường
Bùi Đức Tài TS. Phạm Huyền Linh TS. Nguyễn Huy Trường
Đỗ Văn Trung TS. Phạm Huyền Linh TS. Vũ Thành Nam
Hoàng Thị Lan Anh TS. Phạm Huyền Linh TS. Vũ Thành Nam
Mai Sơn Trà TS. Phạm Huyền Linh TS. Vũ Thành Nam
Nguyễn Cảnh Long TS. Phạm Huyền Linh TS. Vũ Thành Nam
Nguyễn Hải Long TS. Phạm Huyền Linh TS. Vũ Thành Nam
Nguyễn Minh Hiếu TS. Phạm Huyền Linh TS. Vũ Thành Nam
Nguyễn Thành Đạt TS. Phạm Huyền Linh ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Thanh Long TS. Phạm Huyền Linh ThS. Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Thị Hoài Nam TS. Phạm Huyền Linh ThS. Nguyễn Danh Tú
NguyễnThị Phương Thảo TS. Phạm Huyền Linh ThS. Nguyễn Danh Tú
Phạm Tiến Thành TS. Phạm Huyền Linh ThS. Nguyễn Danh Tú
Võ Thùy Phương TS. Phạm Huyền Linh ThS. Nguyễn Danh Tú
Vũ Trung Hiếu TS. TS. Lê Đình Nam TS. Vương Mai Phương
Đỗ Thị Thanh Châu TS. Vũ Thành Nam TS. Phạm Huyền Linh
Phạm Chí Công TS. Vũ Thành Nam PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
Nguyễn Đăng Hà TS. Vũ Thành Nam ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Quang Huy TS. Vũ Thành Nam TS. Ngô Trung Hiếu
Đỗ Phương Khải TS. Vũ Thành Nam PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
Nguyễn Đức Kiên TS. Vũ Thành Nam TS. Nguyễn Huy Trường
Phùng Mạnh Lâm TS. Vũ Thành Nam TS. Phạm Huyền Linh
Lê Hữu Đức Long TS. Vũ Thành Nam TS. Phạm Huyền Linh
Trịnh Công Sơn TS. Vũ Thành Nam ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Minh Thu TS. Vũ Thành Nam ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
Lại Tiến Long TS. Vũ Thành Nam ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
Dương Ngọc Sơn TS. Vũ Thành Nam TS. Đoàn Duy Trung
Vũ Đức Trung TS. Vũ Thành Nam TS. Phạm Huyền Linh
Nguyễn Sĩ Linh TS. Vũ Thành Nam ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
Trần Thành Đạt TS. Lê Chí Ngọc TS. Đoàn Duy Trung
Nguyễn Thị Tuyết Nhung TS. Vương Mai Phương ThS. Lê Kim Thư
Hồ Thị Tuyết TS. Vương Mai Phương TS. Ngô Trung Hiếu
Hoàng Thế Văn TS. Vương Mai Phương TS. Ngô Trung Hiếu
Bùi Doãn Đang TS. Vương Mai Phương TS. Ngô Trung Hiếu
Phan Anh Chiến TS. Trần Ngọc Thăng TS. Lê Chí Ngọc
Nguyễn Đức Hoàng TS. Trần Ngọc Thăng TS. Lê Chí Ngọc
Phạm Huy Hoàng TS. Trần Ngọc Thăng TS. Vương Mai Phương
Vũ Thanh Hương TS. Trần Ngọc Thăng TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Hoàng Phi Long TS. Trần Ngọc Thăng TS. Lê Hải Hà
Nguyễn Thành Nam TS. Trần Ngọc Thăng TS. Đoàn Duy Trung
Đào Thị Thu Hà TS. Trần Ngọc Thăng TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Văn Hiệp TS. Trần Ngọc Thăng TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lê Thành Trung TS. Trần Ngọc Thăng TS. Lê Chí Ngọc
Trần Văn Bắc ThS. Lê Kim Thư TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Hải Đăng TS. Đoàn Duy Trung TS. Trần Ngọc Thăng
Phạm Minh Đức TS. Đoàn Duy Trung PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
Đặng Thị Ánh TS. Đoàn Duy Trung TS. Trần Ngọc Thăng
Điệp Quyền Thắng TS. Đoàn Duy Trung TS. Trần Ngọc Thăng
Phạm Văn Hiếu TS. Nguyễn Huy Trường ThS. Lê Quang Hòa
Trần Huy Hoàng TS. Nguyễn Huy Trường ThS. Lê Quang Hòa
Trang Hải Long TS. Nguyễn Huy Trường ThS. Lê Kim Thư
Nguyễn Trần Thức TS. Nguyễn Huy Trường ThS. Lê Quang Hòa
Trần Quốc Trường TS. Nguyễn Huy Trường ThS. Lê Quang Hòa
Đỗ Khắc Tuấn TS. Nguyễn Huy Trường ThS. Lê Quang Hòa
Hoàng Quốc Tuấn TS. Nguyễn Huy Trường ThS. Lê Kim Thư
Nguyễn Văn Chiến TS. Nguyễn Huy Trường TS. Ngô Trung Hiếu
Lê Quốc Đạt ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Lê Hải Hà
Đỗ Quang Hùng ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Lê Hải Hà
Phạm Thị Thu Hương ThS. Nguyễn Danh Tú ThS. Lê Kim Thư
Nhữ Thị Lan ThS. Nguyễn Danh Tú ThS. Lê Kim Thư
Nguyễn Thế Toản ThS. Nguyễn Danh Tú ThS. Lê Kim Thư
Phạm Tùng Huy ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Trần Ngọc Thăng
Nguyễn Việt Đức ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Vương Mai Phương
Nông Văn Toản ThS. Nguyễn Danh Tú TS. Đoàn Duy Trung
Phạm Đức Anh TS. Lê Hải Hà ThS. Lê Quang Hòa
Lê Cao Long ThS. Lê Quang Hòa TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Ngô Văn Hiên ThS. Lê Quang Hòa TS. Ngô Trung Hiếu
Nguyễn Đức Minh ThS. Lê Quang Hòa ThS. Nguyễn Danh Tú
Nguyễn Minh Đức ThS. Lê Quang Hòa TS. Lê Hải Hà
Nguyễn Quang Hiếu ThS. Lê Quang Hòa TS. Lê Chí Ngọc
Nguyễn Quang Minh ThS. Lê Quang Hòa TS. Nguyễn Huy Trường
Nguyễn Thị Bích Ngọc ThS. Lê Quang Hòa TS. TS. Lê Đình Nam
Nguyễn Thị Diệu Linh ThS. Lê Quang Hòa PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
Nguyễn Thị Quý ThS. Lê Quang Hòa TS. Nguyễn Huy Trường
Nguyễn Thị Thu Huyền ThS. Lê Quang Hòa TS. Đoàn Duy Trung
Phạm Vân Anh ThS. Lê Quang Hòa PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
Thân Thị Mơ ThS. Lê Quang Hòa PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
Đặng Thị Hồng Nhung TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
Vũ Thị Tâm TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. Đoàn Duy Trung
Nguyễn Ngọc Thìn TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền TS. TS. Lê Đình Nam
Nguyễn Văn Hùng ThS. Lê Quang Hòa TS. TS. Lê Đình Nam
Phạm Ngọc Thi Thư TS. Lê Hải Hà TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Trần Thu Hà TS. Lê Hải Hà TS. Đoàn Duy Trung
Trịnh Thị Hoa TS. Lê Hải Hà PGS. TS. Nguyễn Đình Hân
Phạm Thị Thu Hường TS. Lê Hải Hà TS. Lê Chí Ngọc
Hoàng Tú Linh TS. Lê Hải Hà TS. Phạm Huyền Linh
Lê Thị Nhi TS. Lê Hải Hà TS. Trần Ngọc Thăng
Vũ Thị Cẩm Nhung TS. Lê Hải Hà ThS. Lê Quang Hòa
Đào Như Quỳnh TS. Lê Hải Hà ThS. Nguyễn Tuấn Dũng
Phùng Mạnh Sang TS. Lê Hải Hà TS. Vũ Thành Nam
Dương Thị Phương Thảo TS. Lê Hải Hà TS. Nguyễn Huy Trường
Phạm Văn Tú TS. Lê Hải Hà ThS. Nguyễn Danh Tú
Đỗ Thị Vân TS. Lê Hải Hà ThS. Lê Kim Thư
Dương Thị Hồng Vân TS. Lê Hải Hà TS. Trần Ngọc Thăng

Các thông báo khác