Thông báo về việc đăng ký NV các loại đồ án học kỳ 20202

Từ học kỳ 20202, tất cả các Học phần Đồ án sẽ làm dưới sự hướng dẫn của GV. SV không còn học theo lớp nữa.

Với SV từ K62 trở về sau :

  • SV ngành HTTTQL : Đăng ký nguyện vọng Đồ án 1, Đồ án 2, Đồ án TN cử nhân
  • SV ngành Toán Tin : Đăng ký nguyện vọng Đồ án 1, Đồ án 2, Đồ án TN cử nhân, Đồ án thiết kế (với SV học hệ Kỹ sư), Đồ án tốt nghiệp kỹ sư 9TC (MI5910) + Thực tập kỹ sư 3TC (MI5012).

Lưu ý : Với đồ án tốt nghiệp KS, SV cần đăng ký đề tài phù hợp với nơi thực tập.

Với SV K61 trở về trước :

  • SV ngành HTTTQL : Đăng ký nguyện vọng Đồ 1, Đồ án 2, Đồ án TN cử nhân
  • SV ngành TT : Đăng ký nguyện vọng Đồ án 1, Đồ án 2, Đồ án 3, Đồ án TN cử nhân, Đồ án TN kỹ sư 12TC (MI5900).

Hạn đăng ký cuối cùng : CN ngày 21/3/2021.

Lưu ý : Số lượng SV cho mỗi GV có giới hạn (theo số lượng SV đăng ký thực tế. SV cần chủ động liên hệ GV mình muốn làm việc cùng càng sớm càng tốt để có cơ hội được đúng NV.

Lưu ý : SV làm nhiều hơn 1 loại Đồ án trong cùng 1 HK cần đăng ký NV GV khác nhau cho mỗi loại ĐA.

Lưu ý : Đăng ký NV chỉ mang tính chất xét duyệt. SV phải đăng ký HP trên SIS.

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác