THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 20202 GIAI ĐOẠN I

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỲ 20202 GIAI ĐOẠN I

(CÁC HỌC PHẦN K64 TRỞ VỀ TRƯỚC)

  1. Hình thức đăng ký qua email
  2. Sinh viên PHẢI sử dụng hòm thư của trường ĐH BKHN
  3. Gửi trực tiếp email yêu cầu đến địa chỉ: trung.doanduy@hust.edu.vn
  4. Tiêu đề: Đăng ký bổ sung học phần của Viện Toán
  5. Ví dụ nội dung email:
  • Họ và tên: Đoàn Duy Trung
  • Mã sinh viên: 20026886
  • Mã lớp đăng ký: 12345 (Lưu ý PHẢI chọn mã lớp Bài Tập)
  • Mã học phần: MI2010, Tên học phần: Phương pháp Tính
  1. Hạn đăng ký: trước 17h00 ngày 29/01/2021

Lưu ý:

1) Sinh viên sẽ không được đăng ký nếu làm không đúng theo các quy định bên trên.

2) Tất cả mail gửi LẶP LẠI nhiều lần sẽ bị HỦY ĐĂNG KÝ NGAY.

Các thông báo khác