Quy trình phúc tra thi cuối kỳ của các môn đại cương hệ đặc biệt

Quy trình thông báo điểm thi cuối kỳ và lịch phúc tra của các môn đại cương hệ đặc biệt.

1. Sau ít nhất 7 ngày kể từ ngày thi, điểm thi sẽ được thông báo trên mạng: fami.hust.edu.vn

2. Phúc tra trong 2 ngày kể từ khi có thông báo điểm trên mạng. Sinh viên nộp đơn phúc tra tại văn phòng viện P106-D3.

3. Kết quả phúc tra được thông báo tại bảng sảnh của Viện.

Các thông báo khác