Chương trình Chào K65 – SHCD giữa khóa – Trao học bổng khuyến học

Địa điểm : Hội trường Tầng 10 Thư viện Tạ Quang Bửu

Thời gian :

  • 13h30 – 14h45 : Chương trình chào K65
  • 14h45 – 15h30 : Chương trình SHCD cho SV giữa khóa
  • 15h30 – 16h00 : Lễ trao học bổng khuyến học (Hội cựu SV Toán, Doanh nghiệp)

Thành phần tham gia (bắt buộc):

  • Chương trình chào K65 : SV K65 của Viện Toán ứng dụng và Tin học (tất cả các ngành, tất cả các hệ.

SV có mặt lúc 13h15 để ổn định trật tự

SV các khóa trên : Khuyến khích tham gia giao lưu với các em SV K65

  • Chương trình SHCD giữa khóa : SV ngành Toán Tin K62, K63, K64 (các hệ); SV ngành HTTTQL K63, K64 bắt buộc tham gia

SV K65 được khuyến khích ở lại để nắm được các thông tin quan trọng

Các thông báo khác