Phân công hướng dẫn Đồ án học kỳ 20201

Sinh viên liên hệ với GVHD ngay để có kế hoạch làm việc. SV có 15 tuần để hoàn thành Đồ án bắt đầu từ tuần này.

  • Đồ án 2
MSSV Họ và tên GVHD
20173480 Nguyễn Thị Kim Anh nguyễn danh tú
20173499 Cao Đắc Anh Đức phạm huyền linh
20173536 Đặng Văn Khương phạm huyền linh
20173586 Hoàng Văn Thành nguyễn đình hân
20164650 Lê Hoàng Việt ngô thị hiền
20173560 Lê Thị Nga phạm huyền linh
20173567 Lê Văn Nhiên lê kim thư
20173533 Nguyễn Thị Ngọc Huyền nguyễn đình hân
20173551 Lương Khắc Mạnh trần ngọc thăng
20173534 Mạc Phúc Khải đoàn duy trung
20173503 Mạc Tùng Dương lê quang hòa
20173575 Nguyễn Huy Phương lê chí ngọc
20173584 Nguyễn Mạnh Thắng đoàn duy trung
20173539 Nguyễn Phúc Lâm nguyễn huy trường
20173507 Nguyễn Thị Hà nguyễn danh tú
20173531 Nguyễn Thị Huyền nguyễn đình hân
20173530 Nguyễn Thị Huyền nguyễn danh tú
20173580 Nguyễn Thị Thanh Sơn nguyễn thị thanh huyền
20173493 Nguyễn Tiến Đạt lê kim thư
20173491 Nguyễn Văn Đăng lê chí ngọc
20173512 Phạm Thị Thanh Hằng nguyễn thị thanh huyền
20173565 Phạm Thị Thảo Nguyên nguyễn thị thanh huyền
20173591 Phạm Thị Thường nguyễn tuấn dũng
20173569 Thân Thị Hồng Nhung nguyễn thị thanh huyền
20173600 Từ Bảo Tươi lê hải hà
20173537 Vũ Thị Khuyên trần ngọc thăng
20173605 Vũ Thị Yên nguyễn danh tú
20170062 Nguyễn Tiến Dũng nguyễn thị thanh huyền
20164853 Bùi Đình Cương ngô trung hiếu
20173515 Bùi Hải Minh Hiếu vũ thành nam
20173544 Bùi Thị Linh lê kim thư
20173606 Cung Bảo Yến phạm huyền linh
20173562 Đinh Công Nghĩa vũ thành nam
20173563 Đỗ Minh Ngọc ngô trung hiếu
20173483 Đỗ Thị Anh lê hải hà
20173514 Đỗ Thị Hiền vương mai phương
20173592 Dương Đức Toàn vương mai phương
20173579 Dương Hoàng Sơn nguyễn huy trường
20173505 Dương Mạnh Duy ngô thị hiền
20173559 Hoàng Hải Nam vương mai phương
20173545 Kiều Thị Mỹ Linh ngô thị hiền
20173542 Lê Thị Liên trần ngọc thăng
20173510 Lê Thu Hằng đoàn duy trung
20173590 Lê Viết Thống lê quang hòa
20173583 Lưu Toàn Thắng lê kim thư
20173566 Ngô Thị Nhàn nguyễn danh tú
20173415 Ngô Việt Trung vương mai phương
20173496 Nguyễn Công Đoàn nguyễn thị thanh huyền
20170924 Nguyễn Công Thịnh lê chí ngọc
20173482 Nguyễn Công Tú Anh phạm huyền linh
20173526 Nguyễn Ngọc Huy nguyễn tuấn dũng
20173179 Nguyễn Quang Huy nguyễn huy trường
20173570 Nguyễn Thị Hồng Nhung lê hải hà
20173550 Nguyễn Thị Lương trần ngọc thăng
20173524 Nguyễn Thị Thu Hương đoàn duy trung
20173374 Nguyễn Tiến Thành nguyễn đình hân
20176898 Nguyễn Trọng Tuấn lê quang hòa
20173597 Nguyễn Tùng lê chí ngọc
20173522 Nguyễn Văn Hưng vương mai phương
20173500 Nguyễn Việt Đức nguyễn tuấn dũng
20172881 Nguyễn Xuân Trường vũ thành nam
20173529 Nhâm Quang Huy lê hải hà
20173479 Phạm Đức Anh vũ thành nam
20173557 Phạm Lê Tuấn Nam nguyễn tuấn dũng
20173487 Phạm Thị Nguyệt Ánh lê hải hà
20173553 Phan Nhật Minh nguyễn huy trường
20173150 Phùng Anh Hùng ngô thị hiền
20173574 Tạ Xuân Phúc nguyễn tuấn dũng
20173587 Tăng Thu Thảo lê chí ngọc
20161575 Trần Minh Hiếu nguyễn huy trường
20173508 Trịnh Thanh Hải lê quang hòa
20173588 Trịnh Thị Thi nguyễn đình hân
20173549 Vũ Đức Long vũ thành nam
20173535 Vũ Duy Khánh lê kim thư
20173513 Vũ Thị Thanh Hậu trần ngọc thăng
20173492 Vũ Tiến Đạt lê quang hòa
20173602 Vũ Vinh lê hải hà
20172730 Đinh Thị Nhàn đoàn duy trung
20173005 Đặng Tiến Đạt Nguyễn Thị Ngọc Anh
20176726 Đỗ Ngọc Dũng Nguyễn Phương Thùy
20164243 Lê thành trung Vũ Thị Huệ
20173520 Nguyễn Đức Hùng Đỗ Đức Tâm
20162528 Nguyễn Phong Long Vũ Thị Huệ
20173552 Nguyễn Sỹ Mạnh Tống Đình Quỳ
20170734 Nguyễn Thanh Hải Tống Đình Quỳ
20173516 Nguyễn Trung Hiếu Đỗ Đức Thuận
20173506 Vũ Thị Duyên Nguyễn Phương Thùy
20173481 Đặng Thị Anh Đặng Đình Công
20173578 Hoàng Thị Như Quỳnh Nguyễn Thị Thu Thủy
20173485 Ngô Việt Anh Tạ Thị Thanh Mai
20172946 Nguyễn Đức Anh Nguyễn Phương Thùy
20173603 Nguyễn Đức Vượng Trần Ngọc Thăng
20173561 Nguyễn Trung Nghĩa Nguyễn Thị Thu Thủy
20173596 Phan Anh Tuấn Nguyễn Phương Thùy
20172572 Trần Đình Hoàng Hà Thị Ngọc Yến
20170798 Vũ Thùy Linh Đỗ Đức Thuận
20162248 Phan Trung Kiên Nguyễn Phương Thùy
20173502 Phạm Đăng Dũng Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • Đồ án 3
MSSV Họ và tên GVHD
20133719 Hoàng Vũ Thế nguyễn huy trường
20164345 Lê Minh Tuấn vương mai phương
20162886 Lê Hoàng Ngân đoàn duy trung
20164848 Ngô Thị Trà lê chí ngọc
20161092 Nguyễn Anh Đức lê kim thư
20164368 Nguyễn Anh Tuấn phạm huyền linh
20166769 Nguyễn Đức Thắng lê hải hà
20162432 Nguyễn Mạnh Linh lê quang hòa
20164854 Nguyễn Mậu Duy vũ thành nam
20163374 Nguyễn Minh Quân vũ thành nam
20165940 Nguyễn Ngọc Đàm lê chí ngọc
20161232 Nguyễn Thanh Hà lê chí ngọc
20160850 Nguyễn Tiến Dương trần ngọc thăng
20160182 Nguyễn Tuấn Anh nguyễn thị thanh huyền
20162557 Phạm Văn Lộc nguyễn danh tú
20160626 Phan Thanh Dinh nguyễn đình hân
20162855 Trần Sỹ Hoàng Nam ngô thị hiền
20162493 Vũ Minh Linh phạm huyền linh
20166575 Vũ Minh Phong nguyễn danh tú
20162095 Vũ Thu Hường nguyễn đình hân
20160880 Vũ Tiến Dương vũ thành nam
20161997 Vũ Văn Hùng nguyễn tuấn dũng
20167232 Đỗ Quang Khải Tống Đình Quỳ
20164243 Lê thành trung Nguyễn Thị Ngọc Anh
20164020 Nguyễn Thị Huyền Thương Lê Xuân Lý
20165782 Bùi Quốc Bảo Tạ Anh Sơn
20160645 Đỗ Anh Dũng Đỗ Đức Thuận
20163768 Lê Thị Thảo Tạ Anh Sơn
20162606 Lưu Quang Lực Tạ Anh Sơn
20162552 Ngô Xuân Lộc Vũ Thị Huệ
20163307 Nguyễn Đức Quang Đặng Đình Công
20164376 Nguyễn Mạnh Tuấn Lê Quang Thủy
20161109 Nguyễn Minh Đức Nguyễn Cảnh Nam
20163641 Nguyễn Thị Phương Thanh Phạm Thị Hoài
20164595 Nguyễn Thị Thu Uyên Nguyễn Thị Thu Thủy
20144918 Nguyễn Văn Tuấn Đặng Đình Công
20166594 Phạm Thị Thu Phương Tạ Thị Thanh Mai
20152095 Trần Hồng Kỳ Đỗ Đức Tâm
20160361 Đỗ Thanh Bình Hà Thị Ngọc Yến
  • Đồ án TN
MSSV Họ và tên GVHD
20144309 Lê Đình Thọ lê kim thư
20153284 Mạc Thị Tâm vương mai phương
20153557 Vũ Minh Thắng ngô thị hiền
20164496 Bùi Tiến Tùng lê hải hà
20134672 Đặng Minh Vương lê hải hà
20160398 Đặng Thị Cần lê quang hòa
20162387 Đồng Thị Thùy Linh nguyễn danh tú
20161337 Hà Thị Hảo lê chí ngọc
20163830 Lai Đức Thắng lê hải hà
20162727 Nguyễn Đình Minh vương mai phương
20164668 Nguyễn Tấn Việt nguyễn đình hân
20153129 Nguyễn Thị Hương Quỳnh nguyễn tuấn dũng
20162356 Nguyễn Thị Liên lê chí ngọc
20150623 Nguyễn Văn Duy vũ thành nam
20160215 Phạm Hoàng Anh lê chí ngọc
20162041 Phạm Văn Hưng nguyễn danh tú
20164181 Trần Hà Trang nguyễn đình hân
20161866 Trần Quốc Huy trần ngọc thăng
20160871 Trần Tùng Dương nguyễn huy trường
20130238 Trần Việt Anh nguyễn huy trường
20163332 Vũ Mạnh Quang đoàn duy trung
20161980 Phạm Huy Hùng vũ thành nam
20160753 Đào Khánh Duy nguyễn tuấn dũng
20161390 Phạm Thị Thu Hằng nguyễn thị thanh huyền
20163964 Nguyễn Hữu Thuật phạm huyền linh
20161857 Phạm Quốc Huy ngô thị hiền
20162733 Nguyễn Hữu Anh Minh nguyễn thị thanh huyền
20164650 Lê Hoàng Việt đoàn duy trung
20162319 Nguyễn Thanh Lâm phạm huyền linh
20160629 Hoàng Ngọc Doanh lê quang hòa
20162384 Đặng Thị Ngọc Linh Tống Đình Quỳ
20154233 Hoàng Thanh Tùng Nguyễn Thị Ngọc Anh
20161898 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Tống Đình Quỳ
20161130 Phạm Minh Đức Nguyễn Thị Ngọc Anh
20162286 Phạm Thị Lan Lê Xuân Lý
20160624 Nguyễn Thị Dinh Nguyễn Thị Thu Thủy
20162620 Bùi Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Thu Thủy
20152170 Đặng Hồng Linh Nguyễn Thị Thu Thủy
20144980 Đinh Bộ Tuyên Phạm Thị Hoài
20153009 Đỗ Hồng Quân Tạ Anh Sơn
20160067 Đỗ Trung Anh Tạ Anh Sơn
20162602 Hoàng Thanh Lưu Đỗ Đức Thuận
20133719 Hoàng Vũ Thế Đặng Đình Công
20143421 Lê Hồng Phong Trần Đức Quỳnh
20150669 Lê Ngọc Dũng Vũ Thị Huệ
20154059 Lương Hữu Tuân Tạ Anh Sơn
20140596 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Thu Thủy
20150296 Nguyễn thị bình Đặng Đình Công
20153882 Nguyễn Thị Đài Trang Tạ Anh Sơn
20152481 Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Bạch Kim
20162890 Nguyễn Thị Ngân Tạ Anh Sơn
20162343 Nguyễn Thị Quỳnh Lê Nguyễn Cảnh Nam
20142356 Nguyễn Xuân Khoa Nguyễn Quang Thuận
20163918 Phạm Thị Thơm Nguyễn Thị Thu Thủy
20151912 Trần Thị thu Hương Nguyễn Thị Thu Thủy
20164316 Bùi Anh Tuấn Thiều Quang Tùng
20153495 Hà Văn Thắng Hà Thị Ngọc Yến
20162401 Lại Thuỳ Linh Lê Trọng Vinh
20162342 Lê Đình Lập Đỗ Đức Tâm
20161775 Lê Thị Huệ Nguyễn Phương Thùy
20150111 Nguyễn Thế Anh Đỗ Đức Tâm
20162665 Phạm Duy Mạnh Thiều Quang Tùng
20150628 Phạm Nhật Duy Tạ Thị Thanh Mai
20162885 Phạm Thị Ngà Tạ Thị Thanh Mai
20150779 Trần Tuấn Dương Nguyễn Phương Thùy
20140026 Văn Đức An Nguyễn Phương Thùy
20160836 Lương Tùng Dương Đỗ Đức Thuận
20164143 Đào Thị Trang Đỗ Đức Thuận

 

Các thông báo khác