Phân công hướng dẫn đồ án học kỳ 20202

  • Đồ án 1
MSSV Họ tên Lớp Hướng dẫn
20173552 Nguyễn Sỹ Mạnh CTTN Toán Tin K62 Tống Đình Quỳ
20185332 Hoàng Phương Cúc Toán tin 01 K63 Tạ Thị Thanh Mai
20185335 Lưu Hoàng Đức Toán-tin 02 k63 Phạm Thị Hoài
20185339 Bùi Doãn Dũng Toán Tin 02 - K63 Lê Xuân Lý
20185354 Trần Xuân Hiếu Toán Tin 01 -  K63 Lê Xuân Lý
20185356 Đoàn Thị Thanh Hoa Toán Tin 01- k63 Vũ Thị Huệ
20185364 Nguyễn Thị Xuân Hồng Toán - Tin 01 K63 Lê Xuân Lý
20185381 Nguyễn Thanh Long Toán-tin 02 k63 Nguyễn Thị Thanh Hiền
20184301 Hỏa Ngọc Phương Toán Tin 2 Vũ Thị Huệ
20185349 Nguyễn Minh Hiếu Toán tin 02 Vũ Thị Huệ
20185358 Nguyễn Thị Thu Hoài Toán Tin 01 K63 Đỗ Đức Tâm
20185363 Phạm Trung Hội Toán tin 02 - K63 Nguyễn Thị Thu Thủy
20185405 Phan Văn Thanh Toán-Tin 02 Đỗ Văn Cường
20185410 Nguyễn Hữu Thuật Toán - Tin 01 (K63) Tạ Anh Sơn
20185415 Hoàng Đức Minh Triều Toán Tin 02 -K63 Tạ Thị Thanh Mai
20185422 Phan Thanh Tùng Toán Tin 01 K63 Nguyễn Thị Ngọc Anh
20185347 Nguyễn Duy Hảo Toán Tin 02 - K63 Hà Thị Ngọc Yến
20185379 Nguyễn Kim Long Toán Tin 02 - K63 Hà Thị Ngọc Yến
20185457 Nguyễn Thị Thu Huyền HTTTQL - k63 lê quang hòa
20185434 Đỗ Thị Thanh Châu HTTTQL 01 vũ thành nam
20185439 Trần Thành Đạt HTTTQL 01 - K63 lê chí ngọc
20185453 Phạm Thị Thu Hường HTTTQL 01 - K63 lê hải hà
20185467 Thân Thị Mơ HTTTQL 01 - K63 lê quang hòa
20185473 Phùng Mạnh Sang HTTTQL 01 - K63 lê hải hà
20185454 Nguyễn Quang Huy HTTTQL 01 K63 vũ thành nam
20185463 Hoàng Tú Linh HTTTQL 01 K63 lê hải hà
20185479 Nguyễn Thị Phương Thảo HTTTQL 01 K63 phạm huyền linh
20186309 Nguyễn Văn Chiến HTTTQL 01-K63 nguyễn huy trường
20185432 Phạm Vân Anh HTTTQL k63 lê quang hòa
20185450 Lê Việt Hoàng HTTTQL MI2 - K63 ngô thị hiền
20185445 Nguyễn Đăng Hà HTTTQL - K63 vũ thành nam
20185490 Đỗ Khắc Tuấn HTTTQL - K63 nguyễn huy trường
20173534 Mạc Phúc Khải HTTTQL k62 lê hải hà
20185458 Đỗ Phương Khải HTTTQL vũ thành nam
20185448 Nguyễn Văn Hiệp HTTTQL trần ngọc thăng
20185456 Phạm Tùng Huy HTTTQL nguyễn danh tú
20185470 Lê Thị Nhi HTTTQL lê hải hà
20185468 Nguyễn Thị Hoài Nam HTTTQL - 01 phạm huyền linh
20185430 Hoàng Thị Lan Anh HTTTQL 01 phạm huyền linh
20185461 Phùng Mạnh Lâm HTTTQL 01 vũ thành nam
20185493 Đỗ Thị Vân HTTTQL 01 lê hải hà
20185475 BÙI ĐỨC TÀI HTTTQL 01 - K63 phạm huyền linh
20185480 Vũ Văn Thìn HTTTQL 01 - K63 vũ thành nam
20185449 Trịnh Thị Hoa HTTTQL 01 k63 lê hải hà
20185462 Nhữ Thị Lan HTTTQL 01 K63 nguyễn danh tú
20185486 Lê Thành Trung HTTTQL 01 K63 trần ngọc thăng
20185444 Đào Thị Thu Hà HTTTQL 01- k63 trần ngọc thăng
20185446 Trần Thu Hà HTTTQL 01- k63 lê hải hà
20185465 Nguyễn Cảnh Long HTTTQL 01- k63 phạm huyền linh
20160555 Nguyễn Hữu Cường HTTTQL k61 vũ thành nam
20173494 Lê Quốc Đạt HTTTQL K62 nguyễn danh tú
20185437 Bùi Doãn Đang HTTTQL K63 vương mai phương
20185471 Vũ Thị Cẩm Nhung HTTTQL K63 lê hải hà
20185472 Đào Như Quỳnh HTTTQL K63 lê hải hà
20185484 Nguyễn Thế Toản HTTTQL K63 nguyễn danh tú
20185494 Dương Thị Hồng Vân HTTTQL K63 lê hải hà
20185485 Nông Văn Toản HTTTQL- k63 nguyễn danh tú
20185488 Trần Quốc Trường HTTTQL MI2 nguyễn huy trường
20185478 Dương Thị Phương Thảo HTTTQL-k63 lê hải hà
20185459 Nguyễn Đức Kiên httql-k63 vũ thành nam
20185491 Hoàng Quốc Tuấn HTTT&QL K63-01 nguyễn huy trường
20185433 Đặng Thị Ánh HTTT01 - K63 đoàn duy trung
20185452 Nguyễn Văn Hùng HTTTQL 01 - K63 lê quang hòa
20185492 Nguyễn Thu Uyên HTTTQL 01- K63 nguyễn tuấn dũng
20173584 Nguyễn Mạnh Thắng HTTT-QL K62 đoàn duy trung
20185447 Ngô Văn Hiển HTTTQL K63 lê quang hòa
20185476 Điệp Quyền Thắng HTTTQL K63 đoàn duy trung
20185482 Nguyễn Minh Thu HTTTQL K63 vũ thành nam
20185483 Nguyễn Trần Thức HTTTQL k63 nguyễn huy trường
20185474 Trịnh Công Sơn HTTTQL-01 vũ thành nam
20173530 Nguyễn Thị Huyền HTTTQL-K62 lê quang hòa
20185435 Phạm Chí Công MI2 - K63 vũ thành nam
20185489 Phạm Văn Tú MI2-01 lê hải hà
20185481 LÊ VĂN THỊNH MI2-01 K63 nguyễn tuấn dũng
201854777 Lê Thị  Thành MI2-01K63 nguyễn tuấn dũng
20185442 Nguyễn Minh Đức mi2-k63 lê quang hòa
20185464 Lê Hữu Đức Long MI2-k63 vũ thành nam
20165940 Nguyễn Ngọc Đàm KSTN Toán Tin K61 lê chí ngọc
20185396 Nguyễn Thị Quý MI 01 - k63 lê quang hòa
20185417 Vũ Đức Trung MI 02 - K63 vũ thành nam
20185414 Mai Sơn Trà Mi1 phạm huyền linh
20185355 Vũ Trung Hiếu MI1 - 02 - K63 lê đình nam
20185362 Trần Huy Hoàng MI1-01 nguyễn huy trường
20185376 Lại Tiến Long Mi1-01 K63 vũ thành nam
20185408 Nguyễn Ngọc Thìn MI1-01 K63 nguyễn thị thanh huyền
20185350 Nguyễn Minh Hiếu Mi1-01-K63 phạm huyền linh
20185353 Phạm Văn Hiếu MI1-02 nguyễn huy trường
20185388 Nguyễn Thị Bích Ngọc Toán - Tin 01 - K63 lê quang hòa
20185344 Hoàng Trường Giang Toán - Tin 01 K63 lê chí ngọc
20185399 Dương Ngọc Sơn Toán - Tin 02 - K63 vũ thành nam
20185361 Phạm Huy Hoàng Toán - Tin 02, K63 trần ngọc thăng
20185402 Trần Viết Tài Toán Tin 01 nguyễn đình hân
20185426 Nguyễn Tiến Vĩ Toán Tin 01 lê kim thư
20185424 Hồ Thị Tuyết Toán Tin- 01 vương mai phương
20185416 Đỗ Văn Trung Toán Tin 01 - 63 phạm huyền linh
20185382 Trang Hải Long Toán tin 01 - K63 nguyễn huy trường
20185386 Nguyễn Thành Nam Toán Tin 01 - K63 trần ngọc thăng
20185406 Phạm Tiến Thành Toán Tin 01 - K63 phạm huyền linh
20173500 Nguyễn Việt Đức Toán tin 01 k62 nguyễn danh tú
20185330 Phan Anh Chiến Toán Tin 01 K63 trần ngọc thăng
20185340 Nguyễn Tiến Dũng Toán Tin 01 K63 nguyễn đình hân
20185360 Nguyễn Đức Hoàng Toán Tin 01 K63 trần ngọc thăng
20185366 Phạm Vũ Thành Hưng Toán Tin 01 K63 phạm huyền linh
20185378 Nguyễn Hải Long Toán tin 01 k63 phạm huyền linh
20174307 Thái Văn Trường Toán Tin 02 vương mai phương
20185325 Trần Văn Bắc Toán Tin 02 lê kim thư
20185337 Phạm Minh Đức TOÁN TIN 02 ngô trung hiếu
20185329 Phạm Thị Linh Chi Toán Tin 02 - k63 trần ngọc thăng
20185333 Nguyễn Hải Đăng Toán Tin 02 - K63 Ngô Trung Hiếu
20185351 Nguyễn Quang Hiếu Toán Tin 02 - K63 lê quang hòa
20185365 Đỗ Quang Hùng Toán Tin 02 - K63 nguyễn danh tú
20185375 Hoàng Phi Long Toán Tin 02 - K63 trần ngọc thăng
20185409 Phạm Ngọc Thi Thư Toán Tin 02 - K63 lê hải hà
20173601 Phùng Văn Tuyên Toán tin 02 K62 ngô thị hiền
20185367 Phạm Thị Thu Hương Toán Tin 02 K63 nguyễn danh tú
20185373 Nguyễn Sĩ Linh Toán tin 02 K63 vũ thành nam
20185377 Lê Cao Long Toán Tin 02 K63 lê quang hòa
20185389 Nguyễn Bình Nguyên Toán tin 02 K63 nguyễn tuấn dũng
20185391 Đặng Thị Hồng Nhung Toán tin 02 K63 nguyễn thị thanh huyền
20185393 Trần Hải Phong Toán tin 02 K63 nguyễn tuấn dũng
20185403 Vũ Thị Tâm Toán tin 02 K63 nguyễn thị thanh huyền
20185425 Hoàng Thế Văn Toán tin 02 K63 vương mai phương
20180815 Nguyễn Thị Diệu Linh Toán Tin 02_K63 lê quang hòa
20185385 Nguyễn Quang Minh Toán tin 02-k63 lê quang hòa
20185428 Phạm Anh Vũ Toán Tin 1 - K63 nguyễn đình hân
20185383 Nguyễn Đức Minh Toán Tin-02 K63 lê quang hòa
20185336 Phạm Hồng Đức Toán-tin 01 nguyễn đình hân
20185334 Nguyễn Thành Đạt Toán-tin 01 k63 phạm huyền linh
20185380 Nguyễn Thanh Long Toán-tin 01 K63 phạm huyền linh
20185394 Võ Thùy Phương Toán-tin 01 k63 phạm huyền linh
20185368 Vũ Thanh Hương Toán-Tin 01-K63 trần ngọc thăng
20185321 Phạm Đức Anh Toán-Tin 02-K63 lê hải hà
20173573 Lê Hữu Phú TUD 01 vương mai phương
20173568 Nguyễn Thị Tuyết Nhung TUD.01-K62 vương mai phương
20173538 Vũ Bá Lâm TUD-01 vương mai phương
20173577 Mai Tiến Quyền TUD-01 K62 lê đình nam
  • Đồ án 2
MSSV Họ tên Lớp Hướng dẫn
20173486 Trần Phạm Ngọc Ánh Toán Tin 02 - k62 Trần Ngọc Thăng
20185342 Nguyễn Lê Duy Toán- tin 01 - K63 Phạm Thị Hoài
20152975 Nguyễn Xuân Quang KSTN Toán Tin K60 Nguyễn Phương Thùy
20185492 Nguyễn Thu Uyên HTTTQL 01 - K63 vương mai phương
20173591 Phạm Thị Thường HTTTQL K62 phạm huyền linh
20173598 Phan Thanh Tùng HTTTQL K62 phạm huyền linh
20164650 Lê Hoàng Việt HTTTQL - K61 vũ thành nam
20173523 Vũ Thành Hưng HTTTQL K62 nguyễn huy trường
20160774 Nguyễn Trọng Duy KSTN Toán Tin K61 trần ngọc thăng
20185353 Phạm Văn Hiếu MI1-02 phạm huyền linh
20185359 Lê Huy Hoàng Mi1-02 vũ thành nam
20160187 Nguyễn Tuấn Anh Toán - Tin K61 nguyễn đình hân
20185402 Trần Viết Tài Toán Tin 01 nguyễn đình hân
20173478 Đoàn Ngọc An Toán Tin 01 K62 nguyễn danh tú
20173587 Tăng Thu Thảo Toán Tin 01 K62 lê hải hà
20185392 Lê Thị Hồng Nhung Toán tin 01 K63 lê chí ngọc
20173559 Hoàng Hải Nam Toán Tin 02 lê hải hà
20173546 Hoàng Bảo Linh Toán Tin 02 - K62 lê quang hòa
20185389 Nguyễn Bình Nguyên Toán tin 02 K63 lê hải hà
20173479 Phạm Đức Anh toán tin 2 ngô thị hiền
20173590 Lê Viết Thống Toán-Tin 01 K62 vương mai phương
20173604 Phạm Thúy Vy TUD 01 K62 nguyễn tuấn dũng
  • Đồ án 3 + ĐA TK
MSSV Họ tên Lớp Hướng dẫn
20150018 An Tuấn Anh Toán Tin 02 - K60 Lê Xuân Lý
20173506 Vũ Thị Duyên Toán Tin 01 - K62 Đỗ Văn Cường
20140338 Đỗ Đường Bắc Toán Tin 2 k59 Phạm Thị Hoài
20152095 Trần Hồng Kỳ Toán tin 01-K60 Tống Đình Quỳ
20161092 Nguyễn Anh Đức Toán Tin K61 Nguyễn Cảnh Nam
20163420 Bùi Thị Quyên Toán Tin K61 Nguyễn Thị Thanh Hiền
20164376 Nguyễn Mạnh Tuấn KSTN Toán-Tin K61 Lê Quang Thủy
20173544 Bùi Thị Linh Toán tin 02 - K62 Đỗ Đức Thuận
20173561 Nguyễn Trung Nghĩa Toán Tin 01 - K62 Nguyễn Thị Thu Thủy
20173578 Hoàng Thị Như Quỳnh Toán Tin 02 - K62 Lê Xuân Lý
20173588 Trịnh Thị Thi Toán Tin 02 - K62 Đỗ Đức Thuận
20173596 Phan Anh Tuấn Toán Tin 01 K62 Tạ Anh Sơn
20173602 Vũ Vinh Toán Tin - 01 Vũ Thị Huệ
20151452 Nguyễn Văn Hiệu Toán tin 01-K60 Đỗ Đức Tâm
20162248 Phan Trung Kiên Toán tin k61 Nguyễn Phương Thùy
20173535 Vũ Duy Khánh K62 lê chí ngọc
20164345 Lê Minh Tuấn KSTN - TT - K61 trần ngọc thăng
20162528 Nguyễn Phong Long KSTN TT k61 vũ thành nam
20173606 Cung Bảo Yến Toán - Tin 02 phạm huyền linh
20173597 Nguyễn Tùng Toán - Tin 02 K62 lê chí ngọc
20160187 Nguyễn Tuấn Anh Toán - Tin K61 ngô thị hiền
20142854 Luyện Đức Mạnh Toán Tin - K59 vũ thành nam
20173481 Đặng Thị Anh Toán Tin 01 - K62 nguyễn danh tú
20173522 Nguyễn Văn Hưng Toán Tin 01 - K62 vương mai phương
20173545 Kiều Thị Mỹ Linh Toán tin 01 - k62 nguyễn danh tú
20173553 Phan Nhật Minh Toán Tin 01 - K62 lê kim thư
20173478 Đoàn Ngọc An Toán Tin 01 K62 nguyễn danh tú
20173514 Đỗ Thị Hiền Toán Tin 01 K62 lê hải hà
20173526 Nguyễn Ngọc Huy Toán Tin 01 K62 nguyễn tuấn dũng
20173583 Lưu Toàn Thắng Toán Tin 01 K62 vũ thành nam
20173587 Tăng Thu Thảo Toán Tin 01- K62 trần ngọc thăng
20173483 Đỗ Thị Anh Toán tin 01_K62 lê hải hà
20173482 Nguyễn Công Tú Anh Toán Tin 02 đoàn duy trung
20173592 Dương Đức Toàn Toán tin 02 vương mai phương
20173492 Vũ Tiến Đạt Toán tin 02 - K62 lê quang hòa
20173505 Dương Mạnh Duy Toán Tin 02 - K62 nguyễn tuấn dũng
20173515 Bùi Hải Minh Hiếu Toán Tin 02 - K62 lê hải hà
20173550 Nguyễn Thị Lương Toán Tin 02 K 62 trần ngọc thăng
20173510 Lê Thu Hằng Toán Tin 02 K62 đoàn duy trung
20173513 Vũ Thị Thanh Hậu Toán Tin 02 k62 trần ngọc thăng
20173574 Tạ Xuân Phúc Toán Tin 02 K62 phạm huyền linh
20173595 Nguyễn Quốc Tuấn Toán tin 02 K62 nguyễn huy trường
20173529 Nhâm Quang Huy Toán tin 02-K62 lê hải hà
20140995 Phạm Thành Đạt toán tin 2 lê quang hòa
20161575 Trần Minh Hiếu Toán tin k61 nguyễn huy trường
20164020 Nguyễn Thị Huyền Thương Toán Tin K61 nguyễn đình hân
20173487 Phạm Thị Nguyệt Ánh Toán-Tin.01-K62 lê hải hà
20173604 Phạm Thúy Vy TUD 01 nguyễn tuấn dũng
20173508 Trịnh Thanh Hải TUD 02 nguyễn thị thanh huyền
20173570 Nguyễn Thị Hồng Nhung TUD02-K62 lê hải hà
  • Đồ án TN CN
MSSV Họ tên Lớp Hướng dẫn
20173552 Nguyễn Sỹ Mạnh CTTN Toán Tin K62 Lê Xuân Lý
20144980 Đinh Bộ Tuyên Toán Tin K59 Vũ Thị Huệ
20173150 Phùng Anh Hùng CTTN Toán-Tin K62 Đỗ Đức Tâm
20173603 Nguyễn Đức Vượng CTTN Toán Tin K62 Trần Ngọc Thăng
20154233 Hoàng Thanh Tùng Toán Tin 01 K60 Nguyễn Thị Ngọc Anh
20170734 Nguyễn Thanh Hải CTTN Toán Tin K62 Tạ Thị Thanh Mai
20172946 Nguyễn Đức Anh CTTN Toán - Tin K62 Nguyễn Phương Thùy
20173520 Nguyễn Đức Hùng TN Toán Tin K62 Nguyễn Phương Thùy
20176726 Đỗ Ngọc Dũng Tài năng Toán tin k62 Nguyễn Phương Thùy
20173560 Lê Thị Nga HTTTQL phạm huyền linh
20173537 Vũ Thị Khuyên HTTTQL- K62 trần ngọc thăng
20160779 Phạm Đình Duy HTTTQLK61 nguyễn tuấn dũng
20164733 Nguyễn Minh Vượng HTTTQLK61 nguyễn tuấn dũng
20173503 Mạc Tùng Dương HTTTQLk62 lê quang hòa
20173551 Lương Khắc Mạnh HTTTQLK62 nguyễn danh tú
20173575 Nguyễn Huy Phương HTTTQLK62 lê chí ngọc
20173591 Phạm Thị Thường HTTTQLK62 lê hải hà
20173600 Từ Bảo Tươi HTTTQLk62  lê hải hà
20173584 Nguyễn Mạnh Thắng HTTT QL-K62 đoàn duy trung
20160629 Hoàng Ngọc Doanh HTTTQL K61 lê hải hà
20161701 Nguyễn Việt Hoàng HTTTQL K61 trần ngọc thăng
20173531 Nguyễn Thị Huyền HTTTQL K62 nguyễn đình hân
20173605 Vũ Thị Yên HTTTQL K62 nguyễn danh tú
20173499 Cao Đắc Anh Đức HTTTQL -K62 vũ thành nam
20162853 Trần Hoàng Nam Htttql-k61 lê hải hà
20162904 Lê Trọng Nghĩa HTTTQL-K61 vương mai phương
20164062 Mai Xuân Tiến HTTTQL-k61 nguyễn thị thanh huyền
20170062 Nguyễn Tiến Dũng CTTN TT - K62 lê chí ngọc
20162528 Nguyễn Phong Long KSTN TT k61 lê hải hà
20166769 Nguyễn Đức Thắng KSTN TT K61 lê hải hà
20152049 Đỗ Tuấn Kiên TT 01 - K60 vũ thành nam
20173485 Ngô Việt Anh TT 01 - k62 lê quang hòa
20150136 Nguyễn Tuấn Anh TT 01 K60 phạm huyền linh
20173524 Nguyễn Thị Thu Hương TT 02 vũ thành nam
20142691 Nguyễn Văn Long TT 2 K59 lê chí ngọc
20161035 Nguyễn Xuân Đồng TT K61 nguyễn đình hân
20173542 Lê Thị Liên TT 01-K62 trần ngọc thăng
  • Đồ án TN KS
MSSV Họ tên Lớp Hướng dẫn
20150018 An Tuấn Anh Toán Tin 02 - K60 Tống Đình Quỳ
20165782 Bùi Quốc Bảo KSTN Toán - Tin K61 Tạ Anh Sơn
20160645 Đỗ Anh Dũng KSTN Toán Tin K61  Đỗ Đức Thuận
20167232 Đỗ Quang Khải KSTN Toán- Tin K61 Tống Đình Quỳ
20153153 Hà Thị Thanh Sáng Toán tin 01 k60 Nguyễn Thị Thu Thủy
20144309 Lê Đình Thọ 20144309 Vũ Thị Huệ
20162886 Lê Hoàng Ngân KSTN Toán Tin K61 Tạ Thị Thanh Mai
20143421 Lê Hồng Phong Toán Tin K59 Đặng Đình Công
20163268 Lê Hồng Phượng Toán tin k61 Đỗ Đức Tâm
20163768 Lê Thị Thảo Toán tin k61 Tạ Anh Sơn
20162606 Lưu Quang Lực KSTN - Toán Tin K61 Tạ Anh Sơn
20162552 Ngô Xuân Lộc Toán Tin K61 Hà Thị Ngọc Yến
20164368 Nguyễn Anh Tuấn KSTN Toán Tin K61 Nguyễn Thị Ngọc Anh
20142299 Nguyễn Duy Khánh Toán tin 1 k59 Lê Xuân Lý
20161109 Nguyễn Minh Đức Toán Tin- K61 Nguyễn Cảnh Nam
20150111 Nguyễn Thế Anh Toán Tin K60 Phạm Thị Hoài
20150296 Nguyễn Thị Bình Toán tin 01 k60 Nguyễn Thị Thu Thủy
20153129 Nguyễn Thị Hương Quỳnh toán tin 02 k60 Lê Xuân Lý
20163641 Nguyễn Thị Phương Thanh Toán Tin K61 Nguyễn Thị Thu Thủy
20164595 Nguyễn Thị Thu Uyên Toán Tin K61 Nguyễn Thị Thu Thủy
20161027 Nguyễn Thiện Đông Toán Tin K61 Lê Xuân Lý
20150862 Nguyễn Tuấn Đạt Toán tin 01 - K60 Tạ Anh Sơn
20166594 Phạm Thị Thu Phương KSTN Toán Tin K61 Tạ Thị Thanh Mai
20140026 Văn Đức An Toán Tin K59 Nguyễn Phương Thùy
20166575 Vũ Minh Phong KSTN - TT - K61 vương mai phương
20164345 Lê Minh Tuấn KSTN - TT - K61 vũ thành nam
20165940 Nguyễn Ngọc Đàm KSTN TT K61 lê chí ngọc
20164848 Ngô Thị Trà KSTN TT K61 phạm huyền linh
20163374 Nguyễn Minh Quân KSTN TT K61 đoàn duy trung
20162493 Vũ Minh Linh KSTN TT K61 trần ngọc thăng
20160880 Vũ Tiến Dương KSTN TT K61 vũ thành nam
20160182 Nguyễn Tuấn Anh KSTN TT K61 trần ngọc thăng
20164854 Nguyễn Mậu Duy KSTN TT K61 lê hải hà
20163980 Nguyễn Thị Phương Thúy TT K61 lê chí ngọc
20163484 Nguyễn Ngọc Sâm TT K61 nguyễn tuấn dũng
20163307 Nguyễn Đức Quang TT K61 phạm huyền linh
20163304 Ngô Quốc Quang TT K61 lê quang hòa
20162855 Trần Sỹ Hoàng Nam TT K61 ngô thị hiền
20162754 Trần Quang Minh TT K61 vũ thành nam
20162557 Phạm Văn Lộc TT K61 vương mai phương
20162349 Long Thị Lệ TT K61 nguyễn đình hân
20162095 Vũ Thu Hường TT K61 nguyễn huy trường
20161997 Vũ Văn Hùng TT K61 nguyễn tuấn dũng
20161232 Nguyễn Thanh Hà TT K61 phạm huyền linh
20160933 Nguyễn Hữu đạt TT K61 nguyễn huy trường
20160850 Nguyễn Tiến Dương TT K61 trần ngọc thăng
20160705 Phạm Việt Dũng TT K61 lê hải hà
20160626 Phan Thanh Dinh TT K61 nguyễn đình hân
20160361 Đỗ Thanh Bình TT K61 nguyễn huy trường
20161384 Nguyễn Thị Hằng TT -K61 nguyễn danh tú

 

Các thông báo khác