SAMI COOKING CHALLENGE

: LCĐ Viện Toán ứng dụng và Tin học

: 07h30, ngày 10/12/2016 (Thứ Bảy)

: Sân KTX B6

Mô tả sự kiện

15380308_1694912160838479_2366326391688399626_n


Đánh giá bài viết


Xem thêm